Etusivu Uutiset Uutiset Siltamäki

Siltamäen palvelutalo juhlisti 130-vuotista taivaltaan viime keskiviikkona. Yhteensä runsaat sata juhlavierasta pääsi nauttimaan ohjelmasta palvelutalon pihamaalle pystytetyssä juhlateltassa.

Osastonhoitaja Arja Mannilan lausumien tervetulosanojen jälkeen juhlapuheen piti Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Tarja Sainio. Hän kertasi juhlapuheessaan palvelutalon historiaa. Vuonna 1889 päätti tuolloinen Helsingin maalaiskunta perustaa köyhäintalon Helsingin pitäjän Siltamäkeen. Taloon koottiin sellaiset köyhät, raajarikkoiset, orvot, mielisairaat ja vanhukset, jotka olivat kunnan vastuulla ja tarvitsivat laitosmuotoista hoitoa. Pihapiiriin rakennettiin navetta ja leipurintupa sekä erilaisia ulkorakennuksia. Muun muassa karja- ja maataloustöitä tekemällä köyhäintalon asukkaat osallistuivat omaan ylöspitoonsa.

Myöhemmin talo on toiminut muun muassa eläkeläisten huoltokotina ja työikäisten tukikotina. Siltamäen palvelutalo on myös osa suomalaista elokuvahistoriaa, sillä siellä on 1950-luvulla kuvattu Edvin Laineen Opri-elokuva.

Vuodesta 2013 alkaen Siltamäen palvelutalo on toiminut Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen yhteydessä ja tällä hetkellä talon kolmessa eri asuinrakennuksessa asuu yhteensä viitisenkymmentä asukasta. Maalaismainen miljöö tarjoaa hienot puitteet kodinomaiselle asumiselle ja koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa asukkaille perustarpeiden lisäksi mahdollisimman virikkeellistä ja monipuolista ohjelmaa.

Niinpä 130-vuotisjuhliin oli panostettu ja mukana juhlimassa olivat talon asukkaat läheisine ja ystävineen, kutsuvieraita sekä talon nykyistä ja entistä henkilökuntaa. Juhlapuheen ja ruokailun jälkeen koitti illan ehdoton kohokohta, kun yleisöä viihdytti karismaattinen Paula Koivuniemi.

Paula otti yleisönsä, laulatti ja välillä tanssittikin juhlaväkeä. Artisti esitti hienon läpileikkauksen pitkästä urastaan laulamalla useita tunnetuimpia kappaleitaan. Koivuniemen leikkisät välikommentit osuivat ja upposivat juhlayleisöön, eikä keikan jälkeen suosionosoituksista ollut tulla loppua.

Paulan hittiputken jälkeen ohjelmassa oli vielä kakkukahvit ja palvelutalon kahden hoitajan Sadun ja Tertun improvisaatioesitys, joka nivoi talon historiaa nykyhetkeen huumorin keinoilla. Hauska esitys palkittiin ansaitusti raikuvin aplodein.

Vaikka isojen juhlien järjestäminen vaatii paljon ponnisteluja, oli nähty vaiva sen arvoista.  Kaikki mukana olleet – niin asukkaat kuin juhlavieraatkin – poistuivat juhlista tyytyväisinä ja hyvillä mielin.

Juhlien yhteyteen koottiin myös kaksi näyttelyä, jotka valottavat talon pitkää historiaa. Näyttelyt ovat yleisölle avoinna elokuun ajan A-talossa ja navettarakennuksessa, joten kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan pieneen palaan siltamäkeläistä historiaa.

Lauri Järvinen

Hoitokoti Sillanpirtti

Kaupunginhallitus ei aio paneutua valituksiin, joita se on saanut huhtikuisesta päätöksestään varata Y-Säätiölle tontti Siltamäestä. Asiaa perustellaan sillä, että päätökseen sisältyi muutoksenhakukielto, joka tarkoittaa, ettei päätöksestä voi valittaa.

Kaupunginhallituksen tuoreeseen pöytäkirjaan merkittiin, että tontin varaus on vasta asian valmistelua. Päätöstä, joka ei ole lopullinen tulkitaan kunnallishallinnossa vailla valituskelpoisuutta olevaksi.

Helsingin kaupungin kirjaamolle toimitettiin Siltamäestä huhtikuussa kuitenkin yksi valitus ja yksi oikaisuvaatimus. Lisäksi seitsemän yksityishenkilöä vaati yhteisesti, että kaupunginhallituksen päätös pitää kumota ja palauttaa valmisteluun.

Vaatimuksia viime viikon maanantaina käsitellyt kaupunginhallitus päätti kirjata pöytäkirjaan, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Jos valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai valitus, se jätetään tutkimatta.

Kaupunginhallitus on varannut Y-Säätiölle rakennusmaata Suoja-Pirtti ry:n kanssa tehtävää kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Siltakyläntie 11:n tontti on varattu säätiölle ainoastaan suunnittelua varten, eikä se kaupunginhallituksen mukaan suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta tontin saamiseen.

Kaupunginhallitus ei ole nähnyt estettä varata tonttia, mutta se linjasi huhtikuussa monien vastaehdotusten päätteeksi, että Y-Säätiön on muun muassa parannettava tiedonkulkua asukkaisiin päin.

Monissa asukkaissa hanke on herättänyt voimakasta vastustusta. Ala-asteen viereen sijoittuvaan uudisrakennukseen kaavaillaan koteja päihdetaustaisille helsinkiläisille, joiden hoitoseurannasta ei ole takeita. Tontilla on toiminut Suoja-Pirtin ylläpitämä päihdekuntoutujien hoitokoti Sillanpirtti, jossa on ollut henkilökuntaa koko ajan. Huonokuntoisuuden takia tyhjennetty rakennus odottaa purkua.

Pirjo Pihlajamaa

Sillanpirtin, Y-Säätiön ja Helsingin kaupungin pitämä tiedotustilaisuus Siltakyläntie 11:n tontin tulevaisuudensuunnitelmista ei ole hälventänyt Siltamäen asukkaiden epäluuloa. Heti kahden viikon takaisen tilaisuuden jälkeen asukkaat alkoivat tehdä vastaehdotusta siitä, mitä tontilla voisi olla.

Siltamäen ala-asteen naapurissa oleva Sillanpirtin kiinteistö on päästetty rapisemaan. Sen seurauksena putketkin voivat pamahtaa minä hetkenä hyvänsä. Kiinteistöä Sillanpirtille vuokraava Helsingin kaupunki ei halua ryhtyä 12 miljoonan euron remonttiin, vaan on purkamisen kannalla. Sillanpirtin nykyiset asukkaat muutetaan riskialttiista rakennuksesta Lauttasaareen ja Leppävaaraan jo kevään aikana.

Y-Säätiö on saanut kaupunkiympäristölautakunnalta luvan suunnitella päihdeongelmaisten kuntoutuskoti Sillanpirttiä ylläpitävän Suoja-Pirtti ry:n kanssa uudet rakennukset purettavan Sillanpirtin tontille. Ajatus on rakentaa Sillanpirtille uudistilat ja kaavoittaa loppuosa tontista Y-Säätiön vuokra-kerrostaloille, joissa asumisen pitäisi olla vapaita markkinoita edullisempaa.

Asukkaille pidetyssä tiedotustilaisuudessa yleisön edessä puhuivat Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, hoitokoti Sillanpirttiä ylläpitävän Suoja-Pirtti Ry:n hallituksen puheenjohtaja Peter Fredriksson ja toiminnanjohtaja Jarmo Palomäki sekä kaupunkiympäristölautakunnalle asian esittelytekstin valmistellut Helsingin kaupunkiympäristötoimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-osaston asuntotontit-tiimin tiimipäällikkö Miia Pasuri.

He yrittivät parhaansa mukaan vastata asukkaiden kysymyksiin, hälventää epäluuloja ja perustella hanketta. Peter Fredriksson rauhoitteli, että vaikka kyseessä on asunto ensin -malli, ei tontille ole missään nimessä suunniteltu levottomuudestaan kuuluisan Töölön Ruusulankadun kaltaista yksikköä, vaan uusi Sillanpirtti toimisi vuonna 2010 Malminkartanossa avatun Rukkilan kaltaisena tuetun asumisen yksikkönä, josta on hyviä kokemuksia.

Siltamäessä on sorvattu tiedotustilaisuuden jälkeen alueen asukkaiden vastaehdotus, joka on jätetty maanantaina kokoontuneelle kaupunginhallitukselle. Mukana on adressi, johon on kertynyt 735 allekirjoitusta parissa viikossa.

Vanhemmat ehdottavat, että tontille tehtäisiin ensisijaisesti päiväkoti tai vanhainkoti. Nyt suunnitellut kerrostalo ja tuetun asumisen yksikkö voitaisiin sijoittaa entisen Malmin lentokentän alueelle.
Vanhemmat kysyvät kaupunginhallitukselta, että miksi esityksessä ei edes kerrota, että kohteen naapurissa on Siltamäen ala-asteen koulu. Kritiikkiä tulee myös siitä, että päihteiden käyttäjien ihmisoikeuksista puhuttaessa on unohdettu lasten ihmisoikeudet.

Asukkaat pelkäävät, että jos päihteetön toiminta muuttuu päihteet salliviksi, tulee alueelle lieveilmiöinä huumeiden myyntiä jopa lapsille.
Kunnalla on vastuu perusopetuslain mukaisesti taata oppilaille turvallinen koulumatka ja opiskeluympäristö, muistuttavat vanhemmat.
Kaupunginhallituksen sisältä on tullut vanhemmille viime viikolla viestiä, että esitys jäänee vielä pöydälle. Päätös ei ehtinyt tähän lehteen.

Pirjo Pihlajamaa

Hoitokoti Sillanpirtti

Hoitokoti Sillanpirtin tontin suunnitelmista on noussut kova huoli Siltamäessä. Siltakyläntie 11 tontille on aikomus tehdä uusi päihdeongelmaisten asuntola. Sen jälkeen purettaisiin nykyinen huonokuntoinen asuntola, jotta paikalle voisi tehdä kerrostaloon vuokrakoteja päihderiippuvaisille. Suunnitelman toteuttaminen vaatii uuden asemakaavan tekemistä.

Hanke on noussut julkisuuteen, kun Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti helmikuun lopulla varata tontin Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten.

Hankkeen takana ovat Y-Säätiö ja hoitokoti Sillanpirttiä ylläpitävä Suoja-Pirtti ry. Y-säätiö on halukas tekemään yhdistyksen kanssa yhteistyötä, jossa tontille rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa kuntouttavaa päihdetoimintaa harjoittavan Sillanpirtin 31-paikkainen uudisrakennus. Toisessa vaiheessa tehtäisiin 10 paikkaa lisää. Tässä toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, nykyinen rakennus puretaan ja sen paikalle tehdään arviolta 1 300 – 1 500 kerrosneliömetrin verran valtion tukemia vuokrakerrostalokoteja sekä mahdollinen asumispalveluiden lisäosa.

Vuokra-asunnot olisivat Y-Säätiön ’asunto ensin’ -mallin mukaisia. Siinä pitkäaikaisasunnoton saa ensin asunnon, jotta hänen on helpompi alkaa ratkoa muita ongelmiaan.

Siltamäessä vastustus koskee nimenomaan vuokra-asuntoja, joiden pelätään tuovan alueelle vastaavia ongelmia, joita Töölön Ruusulankadulla asuvat päihderiippuvaiset alueellaan aiheuttavat. Siltamäessä katsotaan, että Siltamäen ala-asteen viereen ei voi rakentaa vuokrakohdetta, jossa asukkailta ei edellytetä päihteettömyyttä, vaan tontilla tapahtuvan toiminnan tulee olla jatkossakin valvottua ja päihteetöntä.

Vuokrakohdetta vastustavat siltamäkeläiset alkoivat kerätä adressit.comissa nimiä viime viikolla. Asukkaiden huoli on tiedostettu myös Suoja-Pirtti ry:ssä, jolla on suunnitelmia koskeva asukasilta tänään.

Pirjo Pihlajamaa

Tiedotustilaisuus ke 20.3.2019 alk. klo 18.00 Hoitokoti Sillanpirtin ruokasalissa, Siltakyläntie 11. Mukana Y-Säätiön sekä Suoja-Pirtti ry:n edustajat.

Korj. 20.3.2019 Sillanpirtin uusi rakennus on ensin 31-paikkainen.

Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi -alueen tapahtumapäivää vietetään kaikkiaan neljässä pisteessä. Uutta ovat juuri valmistunut Kotikaupunkipolku ja kepparirata.

Siltamäen liikuntapuisto, Suutarilan palvelukeskus, leikkipuisto Jalopeura ja Siltamäen ostoskeskus ovat toiminnan keskipisteinä.

SiSu-päivä käynnistyy alueen koulujen välisillä jalkapallo-otteluilla, aamulla on myös Hontai Judon esittelynäytökset ja aikuisten lentopalloturnaus sekä perinteinen petankkikisa.

Nuorisotalolla on avoimet ovet klo 10-13 ja tarjolla muun muassa bingoa. Kirjastolla on poistokirjamyyntiä.

Lapsille löytyy leikkipuisto Jalopeurasta pomppulinnan lisäksi kyytiä erilaisilla hevosilla. Uutuutena on  kepparirata Suutarinkylän koulun 5. -luokkalaisten toteuttamana. Oma keppari mukaan.

Kirjaston teltalla leikkipuistossa on Satuhahmovisa, Missä Vallu luuraa -suunnistus ja e-aineistojen esittelyä. Malmin VPK:n paloauto on leikkipuistossa klo 10-12.

Siltamäen ostoskeskuksella alueen yhdistykset esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan, mukana on myös Yhdessä kotikulmilla –hanke. Partiolippukunta Maahisilla on retkeilyvarustekirppis. Tapahtumasta voi ostaa leivonnaisia, lähialueen hunajaa sekä Marttojen syksyn satoa. Le Tour Siltamäki -pyöräily on myös ohjelmassa.

Siltamäki-Suutarila-Seura on yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut Kotikaupunkipolun Siltamäkeen. Karttaa reittitietoineen voi kysyä SiSu-päivässä seuran omalta pisteeltä. Samalla voi osallistua vuoden SiSukas 2018 valintaan.

Teija Loponen

 

SiSu-päivät 1.9. klo 10-13 Siltamäki-Suutarilassa.

Vedenjakelu keskeytyi Siltamäessä vesijohdon rikkoutumisen vuoksi varhain keskiviikkoaamuna. Ilman vedenjakelua oli osa Kaksostentien, Jalopeurantien ja Kaksostenpolun asiakkaista.

Väliaikainen vedenjakelupiste järjestettiin Jousimiehentien uimahallin viereen ajoradan reunaan.

Rappukäytäviin jaetun tiedotteen mukaan vedenjakelun pitäisi palata ennalleen vielä keskiviikon aikana.

HSY:ltä muistutetaan, että kun vedenjakelu palautuu normaaliksi, saattaa vedessä esiintyä sakkaa tai värihäiriötä, jotka poistuvat runsaalla veden valuttamisella.

Teija Loponen

siltamäen srk-koti

Eilisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa tehtiin todennäköisesti iloisia päätöksiä.  Esityslistan mukaan Tapulin ja Siltamäen seurakuntakotien sulkemispäätökset pysyvät voimassa, mutta sulkemisten ajankohdat muutetaan määrittelemättömäksi.

Seurakuntaneuvoston iltakoulussa 13.3. käydyn keskustelun mukaisesti esityksenä oli päätös Tapulin ja Siltamäen seurakuntien sulkemisajankohdan muuttamisesta hamaan tulevaisuuteen.

-Seurakuntaneuvoston keväällä 2017 tehtyjen päätöksien muuttaminen on perusteltua tämän hetkisen tiedon valossa. Seurakunnan taloudellinen tilanne on muuttunut positiivisemmaksi ennakoitua nopeammin. Keväällä 2017 tehdyt säästöpäätökset toteutuivat jo vuoden 2017 aikana, vaikka aikaa suunniteltujen säästöjen toteuttamiseksi oli annettu vuoden 2019 loppuun, iloitsee kirkkoherra Heikki Arikka.

Hän kertoo, että suurimpina yksittäisinä tekijöinä säästöjen nopeampaan syntymiseen ovat olleet työntekijöiden eläköitymiset, joista ei ollut ennakkotietoa, sekä keväällä 2017 tehdyt kiinteistöratkaisut.

-Saavutimme säästötavoitteemme poikkeuksellisen nopeasti. Kohentunut taloudellinen tilanne antaa nyt liikkumavaraa päätöksentekoon. Tapulin seurakuntakodin kohdalla tilannetta auttaa myös vuokralaisten saanti. Katolinen kirkko sekä Helsingin kaupunki ovat vuokranneet seurakuntakodin tiloja ja sen myötä seurakunnalla on edellytyksiä ylläpitää Tapulin seurakuntakotia tulevaisuudessakin. Jos vuokralaisissa tapahtuu muutoksia, arvioidaan tilanne uudestaan, sanoo Arikka.

Siltamäen seurakuntakodin tiloihin ei vuokralaisia ainakaan vielä ole löytynyt. Siltamäen alue on kuitenkin tällä hetkellä voimakkaan rakentamisen kohteena ja se on esityksessä huomioitu.

-Seurakunnan tulevaisuuden kannalta on mielekästä jatkaa työtä Siltamäessä niin, että alueen toimintaa varten on oma tila, etenkin kun siihen on tällä hetkellä taloudelliset edellytykset. Siltamäen osalta on hyvä seurata alueen kehitystä sekä seurakuntakodin käyttöastetta ja arvioida tilanne määräajoin uudestaan.

Molemmille seurakuntakodeille on tarkoitus palkata määräaikainen projektipappi, jonka työn kuvaan sisältyisi yhteistyökumppaneiden etsiminen ja toiminnan kehittäminen uusiakin ihmisiä kiinnostavaksi.

Projektipapit on tarkoitus palkata kaksivuotiskaudelle.

-Mikäli seurakuntaneuvoston eilinen päätös oli esityksen mukainen, niin katsomme ajan kanssa miten tilanne Siltamäessä ja Tapulikaupungissa kehittyy ja jatkopäätöksiä tehdään tulosten pohjalta, totesi kirkkoherra Heikki Arikka ennen kokousta.

Teija Loponen

Latokartanon bussilinjan 78 vuoroväliä aiotaan harventaa siten, että ensi syksystä lähtien linja liikennöi arkisin ja lauantaisin päiväliikenteessä 20 minuutin välein. Nykyisin vuoroväli on 15 minuuttia.

Vuorojen vähentäminen on kirjattu HSL:n liikennöintisuunnitelman 2018-2019 luonnokseen, jota asukkaat voivat kommentoida HSL:n nettisivulla 7. tammikuuta saakka.

HSL perustelee vuorojen harvennussuunnitelmaa sillä, että linja 78 voidaan tahdistaa paremmin linjojen 57 ja 506 kanssa niiden yhteisellä reittiosuudella Latokartanon ja Vanhankaupungin välillä. HSL:n mukaan bussilinja 78 ei ole nykyisin liian ruuhkainen, joten vuoroväliä voidaan harventaa.

Liikennöintisuunnitelman luonnoksen mukaan lisää bussivuoroja on luvassa Suutarilan ja Siltamäen bussilinjalle 611. Sen vuoroväli arjen päiväliikenteessä tihenee 20 minuutista 15 minuuttiin.

Suutarilan, Siltamäen ja Malmin bussilinja 79 alkaa liikennöidä lauantaisin nykyisen 15 minuutin sijasta 10 minuutin välein. Muutos parantaa liityntäyhteyksiä Siltamäestä ja Suutarilasta Malmin ja Puistolan juna-asemille.

Malmin läpi liikennöivän runkobussilinjan 560 sunnuntain päiväliikenteen vuoroväli tihenee 15 minuutista 10 minuuttiin. HSL:n mukaan 560 on sunnuntaisinkin suosittu. Lisäksi Viikin linjalla 506 alkaa sunnuntailiikenne.

HSL:n hallitus käsittelee liikennöintisuunnitelmaa 23. tammikuuta.

Jani Jakonen

Siltamäen liikuntapuistoon johtava väylä ja alueen pysäköintipaikka ovat saaneet asvalttipinnan. Asvalttia oli sinne toivottu jo vuosien ajan.

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta on vuosien mittaan päällystetty moneen kertaan erilaisilla hiekka- ja sorakerroksilla, mutta etenkin sateiden jälkeen alue on ollut aikamoinen kynnöspelto ja täynnä vesilammikoita.

Valtuutettu Kauko Koskinen teki viimeksi viime vuoden alussa Siltamäki-Suutarila-Seuran puheenjohtaja Pertti Svenssonin toiveesta aloitteen, jossa esitettiin, että Yleisten töiden lautakunnan vuonna 2011 tekemän esityksen mukaisesti paras ratkaisu liikuntapuiston liikenneongelmiin olisi pysäköintialueen päällystäminen ja pysäköintipaikkojen merkitsemien. Sen ansiosta alueen läpikulkeva keskeinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Siltamäestä Keravan-joelle ja Tammiston kaupallisiin palveluihin jäisi vapaasti kuljettavaksi. Päällystys – ja merkkaustyöllä voitaisiin myös poistaa alueen kymmenen pysäköintiä rajoittavaa ja ohjaavaa liikennemerkkiä.

Silloinen liikuntalautakunta puolsi asvaltointihanketta varapuheenjohtaja Heimo Laaksosen tuella.

Nyt rahaa hankkeeseen on löytynyt, sillä joulukuun kunniaksi liikuntapuistoon Pallomäentieltä johtava väylä asvaltoitiin, samoin koko pysäköintialue.

Teija Loponen

Siltamäki-Suutarila alueen arvostus on omistusasuntojen hintakehityksellä mitattuna pudonnut nopeasti. Nyt Siltamäen keskusta-alueelle on tehty suunnitelma asuinalueen kehittämiseksi.

-Kun muualla Helsingissä asuntojen hinnat ovat nousseet viime vuosien aikana reilusti yli kymmenellä prosentilla, on kehitys meillä ollut alaspäinmenoa melkein 10 prosentilla, hamittelee Siltamäki-Suutarila-Seuran puheenjohtaja Pertti Svensson.
Siltamäki-Suutarila-Seuran järjestämässä huomisessa asukasillassa kuullaan alkuun apulaispormestari Anni Sinnemäen näkemyksiä ja linjauksia Suutarilan kehittämiseksi niin, että negatiivinen kierre saadaan käännettyä ja alueen arvostus palautettua.
Siltamäen keskusta-aluetta koskevan suunnitelman laatinut konsultti Antti Pirhonen esittelee työnsä tulokset. Suunnitelman tilaajina ovat olleet Siltamäen ostoskeskusta hallinnoiva yhtiö ja Siltamäen kerrostaloyhtiöiden muodostama Siltamäen Huolto Oy.

-Rakennetun ja toivottavasti rakennettavan ympäristön lisäksi käsittelemme alueemme viherympäristöä. Vastaamassa ovat Vesa Koskikallio ja Toni Karttunen Rakennusvirastosta. Teimme kesällä 2017 yhdessä kaupungin edustajien kanssa alueen ympäristökatselmuksen. Sen keskeisiä havaintoja olivat alueen liikennemelun lisääntyminen, koska melkoinen osa Keravanjoen rannan puista ja pensaista poistettiin. Silmiinpistävää oli myös rantapuistojemme nopea kuluminen sekä frisbeegolfin väylien aloituspaikkojen ympäriltä sekä itse kulkuväyliltä, valaisee Svensson. Svenssonin mukaan myöskään Siltamäen lampi ei ole toipunut, vaikka pientä kunnostusta yritettiinkin muutama vuosi sitten.

-Kiertotähdentien ja Suutarilan rantapuiston välistä metsää piti kunnostaa jo viitisen vuotta sitten – tuloksetta. Mikähän on tilanne nyt, kyselee puheenjohtaja.
Svensson toivoo, että asuinalueen asiat kiinnostavat asukkaita ja he tulevat kertomaan mielipiteitään kaupungin edustajille.

-Nyt mielipiteillä on erityistä painoa, kun paikalla on keskeinen päättäjä apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Ennen asukasillan alkua seura tarjoaa kahvia ja pullaa. Seuran syyskokous pidetään ennen asukasiltaa.

Teija Loponen

Siltamäki-Suutarilan asukasilta to 16.11. klo 18.00 Suutarilan Palvelukeskuksessa, Seulastentie 11.