Rakenteellisen meluntorjunnan kohteissa Pihlajamäki, Viikki ja Tammisto-Siltamäki

Jatkuvan melun määrä on erityisen suuri suurten väylien varressa. Liikenteen melusta kärsitään muun muassa Pukinmäessä, Pihlajamäessä, Siltamäessä ja Viikissä. Kuva Teija Loponen
Väyläviraston vuoden 2022 meluselvityksen perusteella vilkkaimmin liikennöityjen maanteiden varsilla ohjearvot ylittävälle melulle altistuu merkittävä määrä asukkaita.
Ennusteiden mukaan liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa erityisesti pääväylien varsilla, joten meluhaitat kasvavat entisestään, ellei melulle altistumista vähennetä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Melulle altistumisesta aiheutuu terveyshaittoja, joilla on merkittävät vaikutukset sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Rakenteellisia meluntorjuntakohteita Uudenmaan alueella on yhteensä 17 kpl. Kohteiden kustannusarvio yhteensä on 67,4–88,4 miljoonaa euroa, ja niillä suojataan 7 717 asukasta. Rakenteellisen meluntorjunnan kustannukset Koillisen kohteissa, eli Pihlajamäessä olisivat 3,5-5,4 miljoonaa euroa, Viikissä 1,4-2,9 miljoonaa ja Tammisto-Siltamäessä 5,9 miljoonaa.
Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksessa vuosile 2023-2028 on tunnistettu kiireellisimmät meluntorjuntakohteet, jotka eivät sijoitu minkään muun hankkeen alueelle, vaan jotka on toteutettava erillisinä meluntorjuntahankkeina. Kohteita on yhteensä 29, joista 17:sta on jo päivitetty kustannusarviot ja suunnitteluvalmius, ja tusinalle tämä on vielä tehtävä. Karkea kustannusarvio 29 kohteelle on yhteensä noin 110 miljoonaa euroa ja asukkaita ohjearvot ylittävältä melulta suojattaisiin noin 10 500.
Väyläviraston maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2023–2028 on esitetty linjaukset ja keinot, joilla Väylävirasto pyrkii vähentämään melulle altistumista maanteiden varsilla seuraavien viiden vuoden aikana sekä tästä eteenpäin. Toimintasuunnitelma on laadittu täyttämään EU:n ympäristömeludirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen vaatimukset meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle.
Meluesteiden rakentamisen lisäksi toimintasuunnitelmassa on mukana toimenpiteet eli meluntorjunnan tarkoituksenmukainen suunnittelu, nopeuden alentaminen sekä rakentamisen aikaisen melun torjunta ja hallinta. Näille toimenpiteille ei ole laadittu kustannusarvioita, koska kaikki näistä vaativat tarkempia selvityksiä toteutusedellytyksistä, jolloin myös kustannukset määrittyvät. Monet toimenpiteistä edellyttävät toteutuakseen yhteistyötä eri viranomaistahojen välillä.
TL
Edellinen artikkeliVärikkäitä kärkitaistoja takana ja edessä!
Seuraava artikkeliPuistolassa Alueopas verkkoon, Puistola-päivät yhä livenä