Tagi: printtilehdessä mainittu

Nyt suunnitellaan kiitoteille rakentamista

Kaupungilla on työn alla Kiitotienkortteleiden asemakaavan muutosalue, josta suunnitellaan Malminkentän keskustaa. Asumisen lisäksi Kiitotienkortteleihin sijoittuisivat Malminkentän keskeisimmät liike- ja palvelutilat. Asemakaavassa ratkaistaan myös alueen läpi...

Sisarukset pääsevät samaan kouluun ja koulua ei tarvitse vaihtaa

Siltamäki-Suutarilan koulupiirit muuttuvat tulevien kahden yhtenäisen peruskoulun myötä. Vanhempien huoli sisarusten joutumisesta eri kouluihin on kuultu, samoin toive siitä, ettei jo aloitettua koulua tarvitse...

Biojätteen keräys pakolliseksi

Uudistetun jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää 1–4 asunnon kiinteistöille sekajätteen lisäksi elintarvikejätteen biojätekeräys. Valinta biojätteen lajittelutavaksi pitää ilmoittaa HSY:lle viimeistään 8.10.2023. Helsingissä biojätteenkeräysmääräys astuu voimaan...

Vilppula osaksi Longinojaa

Päivähoidossa yksikkörakenne muuttuu. Toimialajohtaja päätti muuttaa yksikkörakennetta koillisella 5.1. varhaiskasvatusalueella 1.2.2024 lukien. Nykyisistä varhaiskasvatusyksikkö Karvikka-Longinojasta ja varhaiskasvatusyksikkö Suvi-Vilppuvasta muodostetaan uudet yksikkörakenteet. Muutoksessa Päiväkoti Vilppula...

Kurranummeen pizzakioski

Helsingin kaupunki on päättänyt vuokrata Fizza Oy:lle noin 9 m²:n suuruisen alueen Vuokra-alue sijaitsee Tapaninkylässä, osoitteessa Kotinummentie 51. Pizzakioski tulee siis Kurranummen puiston pysäköintipaikalle....

Rakenteellisen meluntorjunnan kohteissa Pihlajamäki, Viikki ja Tammisto-Siltamäki

Väyläviraston vuoden 2022 meluselvityksen perusteella vilkkaimmin liikennöityjen maanteiden varsilla ohjearvot ylittävälle melulle altistuu merkittävä määrä asukkaita. Ennusteiden mukaan liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa erityisesti pääväylien varsilla, joten...

Tapaninvainion rannalla hyvä uimaveden laatu

Vantaanjoen rannan uimapaikoilla on vesi olla pääosin laadultaan hyvää tänä kesänä. Tapaninvainion rannalla kesäkuun mittauksissa uimaveden laatu oli hyvä, mutta heinäkuun 7. päivä se...

Omakotitalot pois rivitalojen alta

Malmilla puretaan ja rakennetaan Malmilla osoitteissa Markkinatie 25 ja 27 suunnitellaan uusia pientaloasuntoja. Tarkoituksena on purkaa nykyisiä omakotitaloja ja rakentaa tilalle pientaloasuntoja esimerkiksi rivitaloihin kohotetulla...

Tapulikaupunki-Seura antoi tunnustusta

Tapulikaupunki-Seuran puheenjohtaja Katriina Alestalo kertoo, että seuran johtokunnassa on keskusteltu asioista, jotka ilahduttavat asukkaita katukuvassa. Näistä ilahduttavista asioista oli heti noussut johtokunnan jäsenille mieleen...

Jakomäessä jaettiin tunnustusta

Jakomäen eläkeläiset antoivat Mirjam Alangolle kultaisen ansiomerkin sekä kunniakirjan kiitokseksi siitä, että hän on luotsannut Jakomäen eläkeläisiä kunniakkaat neljätoista vuotta. Muistaminen hoidettiin yhdistyksen syyskokouksen...

Terveysasemista kirjelmä kaupunginvaltuutetuille

Maunulan, Oulunkylän, Pakilan, Paloheinä-Torpparinmäen, Pihlajamäen ja Pirkkolan kaupunginosayhdistykset ovat huolissaan suunnitelmista lopettaa alueiden lähiterveysasemat ja neuvolat sekä keskittää palvelut Oulunkylään rakennettavaan suureen terveys- ja...

Puusto pyritään säilyttämään

Valtuutettu Sami Muttilainen teki maaliskuussa toivomusponnen, jotta kaupunginvaltuusto edellyttäisi selvitettävän mahdollisuutta säilyttää Kimnaasipolun varrella olevia jalopuita mahdollisimman paljon Maatullin koulun uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä. Nyt...

Koululaisten iltapäivätoimintaan myönnettiin lisäavustuksia

Tapanilan Erä ry:lle myönnetään 7500 euroa lisäavustusta perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan, tuella mahdollistetaan lisäresurssi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Samoin...