Tagi: raide-jokeri

Vuollejokisimpukka pelastetaan Tulvaniitynsillan rakennuspaikalta

Raitiotien rakentaminen Vantaanjoen yli ei ole ihan pikku juttu. Tämän ovat havainneet myös monet uusista siltasuunnitelmista muistutuksen tehneet. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on saanut siltasuunnitelmista...

Tulevan pikaraitiotien turvallisuutta epäilty Viikissä

Raide-Jokerin katusuunnitelmista on tehty Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle kaksi muistutusta. Niistä toinen koskee Viikintien ja Maaherrantien väliä. Muistuttaja katsoo, että Viikintien suoralle tuleva 70 kilometrin...

Puiden kaadon kevät

Tänä keväänä on kaadettu puita ennätyksellisen monissa paikoissa Koillis-Helsingissä. Osa kaadoista liittyy vuosittaisiin metsänhoitosuunnitelmiin, osa rakentamiseen. Viikissä on Raide-Jokerin rakentamisen alta kaadettu runsaasti puita Viikintien eteläpuolella....

Ensin rakennetaan Malmin lentokenttä ja Viikintien reunat

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnosta on jalostettu nostamalla esiin viisitoista aluetta, jotka esitetään rakennettavaksi ensimmäisen joukossa. Koillis-Helsingistä listalle on nostettu kaksi paikkaa. Ne ovat kolmeen rakentamisalueeseen jaettu...

Kaupunginhallitus puoltaa Raide-Jokerin vaatimia muutoksia

Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä sijaitsevat asemakaava- ja asemakaavan muutosalueet siirtyvät nyt kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen valtuuston käsittelyyn. Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset...

Raide-Jokeri vie liikenneympyrää etelään

Raide-Jokerin suunnitelmiin kuuluu muun muassa rakentaa uusi Lahdenväylän silta ja uusia Viikintien ja Pihlajamäentien risteys. Nykyistä Lahdenväylän siltaa ei aiota purkaa, vaan siitä tehdään oma...

Raitiotiestä kerätään palautetta

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyvät liikennesuunnitelmat ovat esillä 5. joulukuuta asti raidejokeri.info -verkkosivustolla, jossa suunnitelmista voi antaa kommentteja. Palautteesta tulee yhteenveto, joka esitellään myöhemmin päätöksentekijöille. Liikennesuunnitelmat esitellään karttapiirrosmuodossa ilman...