Kaupunginhallitus puoltaa Raide-Jokerin vaatimia muutoksia

Yksi kaavamuutoskohteista on Viikintien ja Pihlajamäentien risteysalue. Kuva Teija Loponen

Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä sijaitsevat asemakaava- ja asemakaavan muutosalueet siirtyvät nyt kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen valtuuston käsittelyyn.

Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ovat pikaraitiotielinjan vaatimia katualueiden laajennuksia puistoalueille tai tonteille. Katualueiden laajennuksia on 12 kohdassa Raide-Jokerin radan varrella.

Yksi muutoskohteista sijaitsee Viikintiellä ja Viilarintiellä, jossa asemakaavoitetaan aikaisemmin asemakaavoittamatonta maata katualueeksi. Näistä Viikintien ja Pihlajamäentien risteyksen kaava-alue on Senaattikiinteistön ja Helsingin yliopiston omistama, muuten maa on kaupungin omistuksessa. Lahdenväylän ylittävällä sillalla laajennetaan maantien alueen eritasoaluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä saapui kuusi. Yhdessä niistä toivottiin Lahdenväylän ylittävän jo olemassa olevan sillan hyödyntämistä uuden sillan rakentamisen sijaan.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui infran, jalankulun, pyöräilyn, huolto ja kunnossapidon tilavarauksiin katualueella, hulevesiin, sammakko- ja matelijaeläimiin ja Viikintien ekologiseen käytävään.

Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui Viilarintien kaavamuutosalueen kalliokourun säilymiseen ja Viikintien rakennustöiden aiheuttaman melun huomioimiseen Natura-alueen lintujen pesimäaikana.

Itäkeskuksesta Viikin, Malmin, Oulunkylän ja Pitäjänmäen kautta Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys tulee korvaamaan runkobussilinja 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan kasvavaa matkakysyntää.

Raide-Jokerin rakentamiskustannukset ovat hankesuunnitelman mukaan 275 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoillisen peruskoululaisilta kysellään sisäilmasta
Seuraava artikkeliLeikkipuisto Kotinummen uudisrakennus valmistunee ensi vuonna