Linnunpönttöjä Viikin puista

linnunpöntöt
Raide-Jokerin työmaainsinööri Jussi Laamanen YIT:ltä ja Mauno Mynttinen Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiristä talkoilivat Viikissä 150 linnunpönttöä ja jakoivat ne lintujen ystäville. Kuva Raide-Jokeri

Raide-Jokeri ja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri sorvasivat viime torstaina Viikin Maaherranpuistossa noin 150 linnunpönttöä aiemmin alueelta kaadetusta puutavarasta.

Puita jouduttiin Viikissä kaatamaan, koska pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt ovat etenemässä kevään aikana Viikinkaarelle.

Sorvausidean takana oli työmaainsinööri Jussi Laamanen YIT:ltä, joka kertoo, että asiaa harkittiin ensin useita päiviä.

-Pohdimme tapahtuman perumista, mutta sitten päätimme, että toteutetaan se niin, ettei se ole millään lailla sosiaalinen kokoontuminen. Sorvasimme itse pönttöjä ja ohjeistimme ihmisiä vain noutamaan ne ilman sen kummempia turinoita, pysytellen kauempana muista ihmisistä. Hakijoita tuli paikalle harvakseltaan ja odottelijoita oli vain muutamia kerrallaan. Silti kaikki päivän aikana sorvatut pöntöt löysivät omistajan, Laamanen iloitsee.

Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi piti tempausta hienona ideana.

-Rakentaminen rasittaa jonkin verran ympäristöä, mutta voimme myös suojella sitä rakentamisen vaikutuksilta. Näin teimme esimerkiksi Vantaanjoessa, josta siirrettiin vuollejokisimpukat sukeltajien avulla yläjuoksulle turvaan, pois siltatyömaan alta. Suojelutoimenpiteiden lisäksi voidaan tehdä ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Raide-Jokerissa muun muassa kunnostamme rakentamisen yhteydessä taimenpuroja ja teemme niihin kutusoraikkoja sekä rakennamme pieneläinrummun, jota pitkin pienemmät eläimet pääsevät sujuvasti alittamaan raitiotien. Tällaiset linnunpönttötempaukset ovat myös yksi tapa edistää luontomme hyvinvointia.

Salojärvi muistuttaa, että Raide-Jokeri hankkeena on ympäristöystävällinen, koska sen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

Teija Loponen