Koillisen peruskoululaisilta kysellään sisäilmasta

koululaiset pihalla
Koululaiset pääsevät helmikuussa kertomaan minkälaisena pitävät koulunsa hengitysilmaa ja onko koulussa sopivan lämmin. Kuva Teija Loponen

Helmikuussa jatkuu laaja kehittämishanke, jossa selvitetään oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta ja kehitetään oppilaiden sisäilmakyselyä.

Hanke tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Tutkimustietoa kerätään helmikuussa sähköisellä kyselyllä. Siihen osallistuu nyt lähes 16 000 oppilasta 35 Helsingin läntisen, pohjoisen ja koillisen alueen suomenkielisistä peruskoulusta.

–Jatkamme hanketta, jossa ensimmäisiä kertoja sisäilmaongelmasta kysytään suoraan myös ala-asteikäisiltä oppilailta, kertoo opetusviraston sisäilmatyöryhmän vetäjä, työsuojelupäällikkö Marja Paukkonen.

Kyselyyn vastaavat 3.−9.-luokkien oppilaat kouluissaan. 1.-6.-luokkalaisten vanhemmille lähetetään oma kysely koteihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin Yliopisto keräävät samalla tietoja sisäilman terveysvaikutuksia käsittelevään hankkeeseen.

Sisäilmakysely koetaan arvokkaaksi apuvälineeksi koulujen sisäilmaongelmien selvittelyssä. Se antaa vertailukelpoista tietoa käyttäjien tyytyväisyydestä kouluympäristöön ja koetuista oireista.

Kyselyllä voidaan selvittää, onko esimerkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu sisäilma tavallista yleisempää tietyssä koulussa verrattuna kouluihin yleensä.

Käyttäjien kokemukset voivat myös antaa viitteitä ongelmien syystä, kuten riittämättömästä ilmanvaihdosta tai epämukavasta lämpötilasta. Tämä auttaa rakennusteknisten selvitysten suuntaamisessa.

Koulujen sisäilman laadun yhteys erityyppisten sairauksien riskiin myöhemmin elämässä tunnetaan erittäin huonosti korkealaatuisten seurantatutkimusten puutteesta johtuen.

Helsingissä toteutetaankin samalla kansainvälisesti ainutlaatuinen seurantatutkimus, jossa selvitetään sisäilman laadun ja tulevan sairastumisen välistä yhteyttä. Siinä kyselyillä kerättyjä tietoja yhdistetään tulevina vuosina kansallisiin lääkitys- ja terveystietoja sisältäviin rekistereihin. Yhdistämiset tehdään vain, jos huoltaja antaa tutkimukseen erillisen suostumuksen.

Kehittämishanke käynnistyi jo vuosi sitten, jolloin sisäilman laadusta kysyttiin eteläisen ja keskisen alueen 21 peruskoulun oppilailta ja vanhemmilta.  Hanke jatkuu vielä ensi vuonna, jolloin kysely tehdään lopuissakin kouluissa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliThe Great Helsinki Swing Big Band soittaa yhä täysille saleille
Seuraava artikkeliKaupunginhallitus puoltaa Raide-Jokerin vaatimia muutoksia