Viheralueiden väheneminen huolestustuttaa kaupunkilaisia

Viheralueiden väheneminen ja sotkeminen huolestuttavat asukkaita etenkin Malmilla. Kuva Longinojan varresta. Kuva Teija Loponen.

Viheralueiden väheneminen, paikkojen rikkominen ja töhriminen sekä ihmisten syrjäytyminen huolestuttavat helsinkiläisiä eniten kysyttäessä oman asuinalueen asioista.

Uusimman turvallisuustutkimuksen mukaan huolta sosiaalisen epäjärjestyksen merkeistä asuinalueella koetaan kaiken kaikkiaan enemmän kuin 2010-luvun puolessavälissä.

Tyytyväisyys omaan asuinalueeseen liittyy monen tekijän summaan: alueen viihtyisyys, koettu turvallisuus, luonnon ympäristö ja kokemukset alueen sosiaalisesta ympäristöstä vaikuttavat siihen, miten hyvin asukkaat alueellaan viihtyvät. Huolestuneisuus oli yleisesti ottaen suurinta vanhimmassa, 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä.

Suurin muutos näkyy työttömyyden kohdalla: siitä huolestuneiden osuus on pudonnut puolesta kolmannekseen. Myös liikennekäyttäytymisestä huolestuneiden osuus on laskenut hieman kuudessa vuodessa: 36 prosentista 29 prosenttiin. Erityisryhmien asunnoista tai asumisesta huolestuneiden osuus on laskenut neljänneksestä viidennekseen.

Paikkojen rikkomisesta ja töhryistä huolestuneiden osuus on puolestaan kasvanut 32 prosentista 40 prosenttiin. Viheralueiden väheneminen ei ollut mukana listassa vielä vuonna 2015. Kolmessa vuodessa siitä huolestuneiden osuus on kasvanut 37 prosentista 43 prosenttiin. 

Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin turvallisuustutkimuksen kyselyaineistoon, joka on kerätty loppuvuodesta 2021. Tutkimuskyselyyn vastasi lähes 4 000 helsinkiläistä ja vastausosuus oli 51 %.

Teija Loponen

Korkeita keskiarvoja sosiaalisen epäjärjestyksen mittarilla saivat jotkin itäiset ja koilliset lähiöt sekä Pitkänsillan pohjoispuoliset kaupunginosat Kallio, Alppiharju ja Vallila.
Edellinen artikkeliKoillinen tutuksi pyöräillen – Pukinmäki-Malmi
Seuraava artikkeliKoillinen tutuksi pyöräillen – Jakomäki-Puistola