Tagi: tutkimus

Viheralueiden väheneminen huolestustuttaa kaupunkilaisia

Viheralueiden väheneminen, paikkojen rikkominen ja töhriminen sekä ihmisten syrjäytyminen huolestuttavat helsinkiläisiä eniten kysyttäessä oman asuinalueen asioista.Uusimman turvallisuustutkimuksen mukaan huolta sosiaalisen epäjärjestyksen merkeistä...

Ostoskeskukset, asemat, tunnelit ja puistot herättävät turvattomuuden tunnetta

Asukkaiden kokemaa turvallisuutta on seurattu Helsingissä vuodesta 2003 lähtien kolmen vuoden välein toteutetuilla laajoilla kyselytutkimuksilla. Monilla alueilla turvallisuuden kokemukset ovat ajan saatossa...

Lähiöiden huono maine vaikuttaa liioitellulta

Turvallisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä tekijöitä asuinalueen maineen kannalta. Näistä tekijöistä koostuva huono maine yhdistetään yleensä lähiöihin. Kerrostalolähiöt ovat kärsineet vuosikymmeniä huonosta maineesta niin Suomessa...

Koillisen peruskoululaisilta kysellään sisäilmasta

Helmikuussa jatkuu laaja kehittämishanke, jossa selvitetään oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta ja kehitetään oppilaiden sisäilmakyselyä. Hanke tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin...