Raide-Jokeri vie liikenneympyrää etelään

Hankesuunnitelmassa on laskettu, että raiteiden lähelle Viikin ja Pihlajiston alueelle tulee noin 1 200 uutta asukasta vuoteen 2020 mennessä. Jos yleiskaava toteutuu, nousee luku myöhemmin moninkertaiseksi. HAVAINNEKUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Raide-Jokerin suunnitelmiin kuuluu muun muassa rakentaa uusi Lahdenväylän silta ja uusia Viikintien ja Pihlajamäentien risteys.

Nykyistä Lahdenväylän siltaa ei aiota purkaa, vaan siitä tehdään oma baana kevyelle liikenteelle. Baanayhteys jatkuu Pihlajamäentien risteyksen jälkeen Viikintien eteläpuolella itään päin. Sillan itäpuolella raitiotie palaa nykyisen joukkoliikennekadun kohdalle ja baanayhteys siirtyy raitiotien viereen.

Viikintiellä ja Pihlajamäentiellä raitiotie on sijoitettu nykyisen joukkoliikennekadun paikalle. Viikintien ja Pihlajamäentien kiertoliittymä on tarkoitus rakentaa uudelleen hieman nykyisestä sijainnista etelään. Autoliikenteeseen järjestelyiden ei pitäisi vaikuttaa.

Latokartanon kohdalla raitiotie sijoitetaan Viikintien eteläpuolelle. Viikintien katujärjestelyt säilyvät pääosin nykyisellään. Saunapellonpolun ja raitiotien risteämiskohtaan rakennetaan uudet liikennevalot.

Raitiotie jatkuu Viikintien eteläreunalta Viilarintien keskelle lävistäen Viikintien ja Viilarintien kiertoliittymän keskeltä. Viilarintiellä raitiotie sijoitetaan kadun keskelle.

Liikennesuunnittelijoiden mielestä kadun keskellä kulkeva raitiotie on alueelle suunnitteilla olevan maankäytön kannalta parempi kuin kadun reunassa kulkeva vaihtoehto. Keväällä 2016 kaupunkisuunnitteluvirastossa laskettiin vaihtoehtojen rakentamiskustannuksia, eikä niissä ollut merkittävää eroa, jos huomioon otetaan myös suunnitteilla olevan rakentamisen edellyttämät kunnallistekniset muutokset.

Hankesuunnitelmassa oli esitetty molemmat vaihtoehdot ja jatkosuunnittelutarpeena vaihtoehdon lopullinen valinta.

Kaupunginvaltuustossa Raide-Jokerihanke on esillä tänään.

Raide-Jokerihanke

  • rakentaminen alkaisi ennen v. 2025
  • kaavailtu liikennöitävän n. 30 m. pitkillä raitiovaunuilla
  • n. 70 istumapaikkaa, 80–130 seisomapaikkaa
  • junat kaksivaunuisia, matalalattiavaunut
  • ruuhka-aikaväli 5 min.
  • keskinopeus 24–25 km/h, huippu 70 km/h

Pirjo Pihlajamaa