Raitiotiestä kerätään palautetta

Lahdenväylän ylittävälle Maaherrantielle on suunniteltu omaa siltaa ratikalle ja omaa kevyelle liikenteelle.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyvät liikennesuunnitelmat ovat esillä 5. joulukuuta asti raidejokeri.info -verkkosivustolla, jossa suunnitelmista voi antaa kommentteja. Palautteesta tulee yhteenveto, joka esitellään myöhemmin päätöksentekijöille.

Liikennesuunnitelmat esitellään karttapiirrosmuodossa ilman kirjallisia selostuksia. Kartoissa näkyvät muun muassa radan sijainti, pysäkkien, ajokaistojen, liikennevalojen ja uusien siltojen paikat, joita on tulossa Koillis-Helsinginkin puolelle.

Liikennesuunnitelmia voi verkkosivuston lisäksi tarkastella ja kommentoida myös Helsingin Laiturilla ja Espoon Sellossa, joissa hanketta esiteltiin viime viikon tiistaina.
Raide- Jokerin rahoitus on vielä auki. Rakentamisen kokonaishinta on noussut vuosien varrella ja on viimeksi julkistetun arvion mukaan noin 280 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu vielä, kun hankesuunnitelma valmistuu arviolta tämän vuoden loppuun mennessä.

Hankesuunnitelma on tarkoitus viedä Helsingin ja Espoon päättäjien käsittelyyn vuoden 2016 alkupuolella. Jos molempien kuntien kaupunginhallitukset hyväksyvät hankkeen, siirtyvät suunnitelmat toteutussuunnitteluun asemakaavoittajien työstettäviksi. Asemakaavoitusvaiheessa suunnitelmia esitellään jälleen asukkaille.
Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiotiereitti menee Viikin, Viikinmäen ja Pihlajiston kautta Vantaanjoen yli kohti Oulunkylää. Raiteiden on tarkoitus korvata nykyinen Bussi-Jokeri eli runkolinja 550.

Raiteiden tuntumaan on suunnitteilla myös hyvin tiivistä täydennysrakentamista. Tulevilla asukkaat nähdään potentiaalisina joukkoliikenteen käyttäjinä, joiden avulla halutaan kohottaa pikaraitiotien kannattavuutta. Raide-Jokeria on esitetty toteutettavaksi ennen vuotta 2025.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliHeikinlaaksossa hymy hyytyi liian herkästi
Seuraava artikkeliMalmilla joulukalenteri laulaa, Mosassa koetaan yllätyksiä