Viikissä rakentaminen jatkuu pitkään

Viikin Gardenian ympärille rakennetaan, mutta talvipuutarharakennus säilyy. Kuva Teija Loponen

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022 kertoo Viikin alueen asukasmäärän yhä kasvavan tulevina vuosina.

Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan avulla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, tiivistetään kaupunkirakennetta Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä pyritään turvaamaan Vanhankaupunginlahden Natura-arvot.

Viikkiin Lahdenväylän läheisyyteen valmistellaan kaavamuutosta rakentamattomalle tontille, joka on nykyisin varattu toimitila-, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Tontille suunnitellaan uutta asuinkorttelia.

Kaavoituskatsauksessa todetaan myös, että valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan. Tavoitteena on samalla parantaa sen sovitusta kehittyvään kaupunkirakenteeseen ja vähentää Lahdentien haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lahdenväylän eteläpuolella sijaitsevalle yhdyskuntateknisen huollon alueelle suunnitellaan uusi huoltoa palveleva katuyhteys ja korttelialuetta muutetaan. Uusi katu johdetaan Hernepellontieltä, ja nykyinen ajoyhteys Sahamyllyntien kautta muutetaan jalankulun reitiksi.

Uuden kadun alle sijoitetaan Fingridin 400 kilovoltin kaapeliyhteydet, jotka johdetaan alueelle Vantaan Länsisalmesta. Nykyistä yhdyskuntateknisen huollon korttelialuetta pienennetään ja kortteli jaetaan neljäksi tontiksi. Samalla mahdollistetaan lisärakentamisen tarpeet. Kortteliin rakennetaan uusi palvelinkeskus ja sähköasema muuntajineen.

Lähelle Raide-Jokerin reittiä on tarkoitus rakentaa uusia asuntoja noin 4 000–5 000 ihmiselle. Tiedepuiston ja yliopiston alue on tärkeä osaamisen keskus, jota kaupunki haluaa vahvistaa. Gardenian tontille ja sen lähiympäristöön suunnitellaan uusia liikennejärjestelyitä ja myös täydennysrakentamista. Talvipuutarhan rakennus kuitenkin säilytetään.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPuistolan aseman junamuraali poistuu
Seuraava artikkeliKoillinen tutuksi pyöräillen – Pukinmäki-Malmi