Tagi: rakentaminen

Pysäköintitalo Heikinlaaksoon

Suurmetsässä on työn alla asemakaavanmuutos, joka koskee Heikinlaakson teollisuusalueen tontteja osoitteessa Tatti 13 ja 15. Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa nelikerroksinen pysäköintilaitos palvelemaan Vantaan puolella...

Lukijan kuva: Uutta syntyy

Uuden pikaraitiotiesillan valmistuminen Pihlajamäen kohdalla etenee. Kuva Tero Tuomisto

Viikinrannan energiakorttelin kaavaa voi nyt kommentoida

Energiakorttelin asemakaavan muutos koskee noin viiden hehtaarin kokoista yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa korttelia sekä sen itäpuolella olevaa kallioaluetta Viikinrannassa. Tavoitteena on rakentaa tontille uusi katuyhteys,...

Punaista valoa Sinikka Vepsän liikenneturvallisuusehdotuksille

Puistolalainen demarivaltuutettu Sinikka Vepsä esitti monien puistolalaisten toiveisiin liittyen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta lisääviä korjausehdotuksia, jotka eivät kuitenkaan läpi menneet. Kiertoliittymän rakentaminen...

Malmin aseman läheisyyteen kerrostaloja

Parhaillaan on esittelyssä asemakaavaehdotus, joka koskee kahta tonttia Malmilla Kotinummenpuiston läheisyydessä.Malmin kauppatie 30:ssä toteuttamatta jäänyt liike- ja toimistorakennustontti muutetaan opiskelija-asuntokäyttöön, jolloin tontille...

Maatullin rakentaminen käynnissä

Maatullin peruskoulun, päiväkoti Mintun ja Neilikan sekä leikkipuisto Tapulin uuden rakennuksen rakennustyöt Tapulikaupungin Kimnaasipolulle alkoivat elokuussa 2022 ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta...

Alppikylän ja Suutarilan kuntoportaat työn alla

Koilliseen ollaan parhaillaan rakentamassa kaksia kuntoportaita, toiset tulevat Alppikylään Alppikylänhuipulle ja toiset rakennetaan Suutarilaan Vaskipellonpuistoon.Viime vuoden puolella valmistuivat jo Savelanpuiston portaat, jotka...

Tapulikaupunki ei ole saamassa tekojäärataa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena. Asiasta teki valtuustoaloitteen Sami Muttilainen. Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia...

Tapanilaan pysäköintitalo ja kolme kerrostaloa

Rakentaminen jatkuu Tapanilassa Fallkullan kiilassa, jossa käynnistyy lokakuussa uusi rakennusprojekti. Nyt rakentamisvuorossa on yksi pysäköintitalo ja kolme kuusikerroksista asuinkerrostaloa.Rakennusalan palveluyhtiö Fira ja...

Rakennustöitä vaaditaan keskeytettäväksi

Helsingin kaupunki on aloittanut Helsinki-Malmin lentokenttäalueella rakennustoimenpiteitä, jotka rikkovat Malmin lentoaseman ystävät ry:n mukaan alueella voimassa olevaa vaarantamiskieltoa ja uhkaavat ratkaista suojeluesityksen...

Malmin lentokentän alueella siirretään maakaasuputkea

Malmin lentokentän alueella aloitettiin maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät rakentamistyöt heinä-elokuun vaihteessa. Putken siirrolla on myöhemmin vaikutuksia alueen suositun kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjille,...

Viikissä rakentaminen jatkuu pitkään

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022 kertoo Viikin alueen asukasmäärän yhä kasvavan tulevina vuosina.Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan avulla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, tiivistetään kaupunkirakennetta Viikin−Malmin pikaraitiotien...

Pukinjuuri 3 vastaa kotiseutukiinnostukseen

Pukinmäki-seuran kesän alussa julkaisema Pukinjuuri 3 on jatkoa yhdistyksen aiemmille julkaisuille. Tällä kertaa aiheiden keskiössä ovat Pukinmäen kartano, Vantaanjoki ja puurakentaminen.Pukinjuuri 3:n...