Tagi: rakentaminen

Malmin kouluparakin rakentaminen käyntiin

Heinäkuussa kävi Kotinummen puiston kentällä kova kalke, kun maahan juntattiin metallipalkkeja. Samalla kentän laitaan tuotiin työmaaparakkeja. Elokuun puolella hiekkakentälle ilmestyivät kaivinkoneet ja siitä lähtien...

Autot pois työmaalta

Katariina Saksilaisen kadun jatkeen sekä Pornaistenniemen rakentaminen Viikissä etenee. Töiden viimeisten vaiheiden ajaksi pysäköinti alueelta poistuu. Pohjatöiden sekä asfaltoinnin vuoksi koko alue suljetaan kesäkuun 2023...

Tehokasta rakentamista Puistolantorille asti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 21.3.2023 päivätyt Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun suunnitteluperiaatteet. Jatkosuunnittelussa on tehokkaamman rakentamisen aluetta laajennettu ulottumaan Puistolantorin alueelle sekä aseman äärelle Puistolantanhuan ja...

Helsinkipuisto osuu Pukinmäenrannan suunnittelualueelle

Pukinmäen länsiosaan suunnitellaan kerrostalovaltaista täydennysrakentamista Vantaanjoen rannalle. Koko työn alla oleva suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Alueen eteläosaan, Kehä I:n...

Puistolan ja Tapulikaupungin täydennysrakentaminen herättää tunteita

Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudulle laaditaan täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet ohjaamaan alueen asemakaavoitusta. Etenkin Puistolan puolelle suunniteltu kerrostalorakentaminen herättää vahvoja mielipiteitä. Uudistamisen lähtökohta on asemanseudun kaupunkirakenteen tiivistäminen...

Pysäköintitalo Heikinlaaksoon

Suurmetsässä on työn alla asemakaavanmuutos, joka koskee Heikinlaakson teollisuusalueen tontteja osoitteessa Tatti 13 ja 15. Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa nelikerroksinen pysäköintilaitos palvelemaan Vantaan puolella...

Lukijan kuva: Uutta syntyy

Uuden pikaraitiotiesillan valmistuminen Pihlajamäen kohdalla etenee. Kuva Tero Tuomisto

Viikinrannan energiakorttelin kaavaa voi nyt kommentoida

Energiakorttelin asemakaavan muutos koskee noin viiden hehtaarin kokoista yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa korttelia sekä sen itäpuolella olevaa kallioaluetta Viikinrannassa. Tavoitteena on rakentaa tontille uusi katuyhteys,...

Punaista valoa Sinikka Vepsän liikenneturvallisuusehdotuksille

Puistolalainen demarivaltuutettu Sinikka Vepsä esitti monien puistolalaisten toiveisiin liittyen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta lisääviä korjausehdotuksia, jotka eivät kuitenkaan läpi menneet. Kiertoliittymän rakentaminen Puistolantien ja...

Malmin aseman läheisyyteen kerrostaloja

Parhaillaan on esittelyssä asemakaavaehdotus, joka koskee kahta tonttia Malmilla Kotinummenpuiston läheisyydessä.Malmin kauppatie 30:ssä toteuttamatta jäänyt liike- ja toimistorakennustontti muutetaan opiskelija-asuntokäyttöön, jolloin tontille nousisi kuusi-kahdeksankerroksinen...

Maatullin rakentaminen käynnissä

Maatullin peruskoulun, päiväkoti Mintun ja Neilikan sekä leikkipuisto Tapulin uuden rakennuksen rakennustyöt Tapulikaupungin Kimnaasipolulle alkoivat elokuussa 2022 ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2024.Taloon on...

Alppikylän ja Suutarilan kuntoportaat työn alla

Koilliseen ollaan parhaillaan rakentamassa kaksia kuntoportaita, toiset tulevat Alppikylään Alppikylänhuipulle ja toiset rakennetaan Suutarilaan Vaskipellonpuistoon.Viime vuoden puolella valmistuivat jo Savelanpuiston portaat, jotka ovat Koilliseen...

Tapulikaupunki ei ole saamassa tekojäärataa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena. Asiasta teki valtuustoaloitteen Sami Muttilainen. Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia...