Tehokasta rakentamista Puistolantorille asti

Puistolalaisten asukasiltaan tekemä kaavio rakennustehokkuuksista Puistolassa kertoo, kuinka tehokasta ja tiivistä rakentaminen voi tulla olemaan.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 21.3.2023 päivätyt Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun suunnitteluperiaatteet. Jatkosuunnittelussa on tehokkaamman rakentamisen aluetta laajennettu ulottumaan Puistolantorin alueelle sekä aseman äärelle Puistolantanhuan ja Raidepolun risteyksen ympärille.
Suunnitteluperiaatteissa osoitetaan tarkemmin tulkinta ohjeellisista rakentamistehokkuuksista osa-alueittain ja vyöhykkeittäin asemakaavoituksen pohjaksi. Keskeisiä maankäytön muutosalueita ovat Tapulikaupungin pysäköintialueet ja yleiskaavassa osoitetut Puistolan kerrostalorakentamisen ja tehokkaan pientalorakentamisen alueet. Jatkosuunnittelussa aluerajauksia on muotoiltu ja tarkennettu. Tapulikaupungintien pohjoispuolelta on muutettu Tapulikaupungin keskeisen asumisen ja palveluiden alueen rajausta. Puistolan puolella tiiviinä ja matalana osana esitettyjä alueita on tarkennettu pääosin enintään 2–3-kerroksisten rakennusten alueiksi. Tehokkaamman rakentamisen aluetta on laajennettu ulottumaan Puistolantorin alueelle sekä aseman äärelle Puistolantanhuan ja Raidepolun risteyksen ympärille.
Suunnitteluperiaatteet ohjaavat Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun maankäytön jatkosuunnittelua, asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua, aukio- ja puistosuunnittelua sekä muuta alueen kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 5.9.–26.9.2022. Nähtävilläolon aikana kommentteja suunnitelmiin saatiin Kerro Kantasi -sivustolta, asukasillasta 14.9.2022 sekä kirjaamon ja palautekanavan kautta. Eniten kommentteja tuli suunnitteluperiaatteiden esitystekniikkaan, vuorovaikutukseen, Puistolan pientaloalueidentiteettiin, rakentamisen määrään ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyihin liittyen.
Eniten palautetta kaupunki sai Kerro Kantasi -sivustolta. Kommentteja tuli 281 kappaletta. Kirjallisia mielipiteitä kaupungin kirjaamoon tehtiin kolme. Mielipiteitä jättivät Isännöinti Tapuli/Tapulin Huolto Oy, Tapulikaupunki-Seura ry ja yksityinen henkilö. Palautejärjestelmän kautta kirjautui neljä mielipidettä. Suunnittelijoihin on oltu myös suoraan yhteydessä. Kaupungilta todetaan, että kaikki mielipiteet on otettu huomioon tavoitteiden mahdollistamassa laajuudessa.
Teija Loponen
Asia jäi pöydälle. Joukko kaupungin edustajia ja lautakunnan jäseniä tekee maastokäynnin alueelle yhdessä Puistola-Seuran kanssa perjantaina 31.3.2023.
Edellinen artikkeliLähipalvelut, perusoikeudet ja turvallisuus puhututtivat Malmilla
Seuraava artikkeliSiltamäen ala-asteella aikuisia alkuopetuksessa