Tagi: asukasmäärä

Viikissä rakentaminen jatkuu pitkään

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022 kertoo Viikin alueen asukasmäärän yhä kasvavan tulevina vuosina.Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan avulla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, tiivistetään kaupunkirakennetta Viikin−Malmin pikaraitiotien...

Latokartanossa asuu eniten väkeä

Koillinen suurpiiri jakaantuu noin kahteenkymmeneen asuinalueeseen, joissa asuu yhteensä yli satatuhatta ihmistä. Kesäkuun lopussa suurpiirin väkiluku oli yhteensä 100 447 henkeä. Alueittain...