Tagi: asuinrakentaminen

Malmin aseman läheisyyteen kerrostaloja

Parhaillaan on esittelyssä asemakaavaehdotus, joka koskee kahta tonttia Malmilla Kotinummenpuiston läheisyydessä.Malmin kauppatie 30:ssä toteuttamatta jäänyt liike- ja toimistorakennustontti muutetaan opiskelija-asuntokäyttöön, jolloin tontille nousisi kuusi-kahdeksankerroksinen...

Viikissä rakentaminen jatkuu pitkään

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022 kertoo Viikin alueen asukasmäärän yhä kasvavan tulevina vuosina.Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavan avulla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, tiivistetään kaupunkirakennetta Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä...

Puretun päiväkodin tontille asuntoja

Ala-Malmilla Pekanpuiston vieressä olevalle tontille, jolta purettiin vuonna 2021 siinä sijainnut entinen päiväkoti Vilppulan rakennus, suunnitellaan uutta asuinrakentamista.Osa päiväkodin tontista liitetään Pekanpuistoon, jolloin puistosta...

Pihlajamäen kaavasta valitus hallinto-oikeuteen

Pihlajamäen arvokasta kulttuuriympäristöä ja lähiluontoa uhkaa Helsingin uusi yleiskaava, joka on tuomassa Pihlajamäen täyteen asuinrakentamista. Jopa luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain nojalla suojellut herkät luontokohteet on...