Malmin aseman läheisyyteen kerrostaloja

Kotinummentien sillan kupeeseen on nousemassa HOAS:lle pyöreä rakennus.

Parhaillaan on esittelyssä asemakaavaehdotus, joka koskee kahta tonttia Malmilla Kotinummenpuiston läheisyydessä.

Malmin kauppatie 30:ssä toteuttamatta jäänyt liike- ja toimistorakennustontti muutetaan opiskelija-asuntokäyttöön, jolloin tontille nousisi kuusi-kahdeksankerroksinen opiskelija-asuintalo.

Tontti sijoittuu junaradan ja sen ylittävän Kotinummentien sillan vierelle. Tonttia rajaavat Malmin kauppatie ja siltä Kotinummentielle nouseva katu. Liikennemelun vuoksi talo on rakennettava sivukäytävällisenä kaksoisjulkisivuratkaisuna.

Malmin kauppatien katualueeseen liittyvä tontin osa tulee rakentaa sisääntuloaukioksi. Uudisrakennus on pohjaltaan ympyrän muotoinen ja rajaa sisälleen suojaisan oleskelupihan. Kerroslukujen tulee vaihdella kuuden ja kahdeksan välillä siten, että ne madaltuvat lounasta kohden, jotta sisäpihan valoisuutta saadaan lisättyä ja suunnattua kattoja aurinkoenergian kannalta edulliseen suuntaan.

Sillan alle sijoittuvat pysäköintiratkaisut voidaan säilyttää ja alue on edelleen merkitty map-merkinnällä, jolle voidaan sijoittaa pysäköintiä kahteen tasoon.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 6 359 km2. Asukasmäärän lisäys on noin 160–200 asukasta. Liike- ja toimistokerrosala vähenee 5000 m2 verran.

Pientalo on muuttumassa nelikerroksiseksi kerrostaloksi. Havainnekuvat Helsingin kaupunki

Toinen kaavamuutostontti on osoitteessa Uudenpellonpolku 6, tontilla on 1968 valmistunut yksikerroksinen kahden asunnon pientalo pihapuutarhoineen. Sen tilalle voidaan rakentaa nelikerroksinen asuinkerrostalo tontin pohjois- ja länsilaidoille. Oleskelupiha on sisäpihalla rakennuksen eteläpuolella. Tonttiliittymä on kielletty Uudenpellonkujan puolelta. Pysäköintipaikat ovat maantasopaikkoja tontin itälaidalla.

Rakennusoikeudeksi on merkitty 1540 k-m2, josta on uutta 1199 k-m2. Tontin luoteiskulmaan on osoitettu näkemäalue risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi. Rakennus on sijoitettu Uudenpellonkujan puolella linjaan eteläpuolisen rakennuksen kanssa.

Rakennuksen ja Uudenpellonkujan katualueen väliin on osoitettu istutettava alueen osa vehreyttämään aluetta. Maantasokerroksen asuntoihin tulee rakentaa oleskelupiha tai terassi, joka voidaan sijoittaa istutettavalle alueen osalle.

Molemmat korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Suunnitelmista voi tehdä muistutuksia syyskuun loppuun.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPäivä Maalla tarjoaa traktorikyytiä 25.9.
Seuraava artikkeliLukijalta: Posti hoitakoon hommansa