Malmin lentoaseman suunnitelmiin haetaan nyt päättäjien puumerkkejä

Kaavatoimen mukaan ensimmäisinä asemakaavoitettavina Malmin lentokentän osa-alueina Nallenrinteellä (vas.) ja Lentoasemankortteleilla (oik.) on suuri merkitys alueen identiteetin muodostumisessa. Ne luovat mielikuvan alueiden tulevasta luonteesta. KUVA HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan virkamiehillä on nyt kaasujalka herkässä Malmin kohdalla, sillä kaupungilla on korkeimman hallinto-oikeuden suoma päätös saada suunnitella Malmin lentokentän alueelle uutta asuinaluetta.

Kentän rakentamiseen tähtääviä asiakirjoja tupsahtelee nyt monelta suunnittelupöydältä, kun kansanäänestystä vaativasta valtuustoaloitekin kumoutui valtuustossa marraskuun lopulla.
Viime viikon keskiviikkona tonttiosasto pilasi lentoaseman puolustajien itsenäisyyspäivän tiedottamalla, että lentoaseman vuokrasopimus katkeaa ensi vuoden lopussa, ja alue siirtyy kaupungille. Päätöksen oli tehnyt yksikön päällikkö, joka on Esko Patrikainen.

Viime maanantaina kaupunginhallituksessa oli esitys, että lentoasemalla suojeltavat lentoasemarakennus, lentokonehalli ja autohalli muutetaan toimitiloiksi, joihin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Myöhemmin samana päivänä vuokrasopimustiedotteen levittyä tuotiin kaupunkiympäristölautakuntaan Malmin lentokentän ensimmäisiksi aiottujen asuinalueiden, Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden tarkennussuunnitelma. Molemmilla alueilla on menossa oma asemakaavoitusprosessi, mutta vuorovaikutusraporttiin on yhdistetty molempien kaavojen palaute, koska se on pitkälti yhteneväistä.

Tarkennussuunnitelmaksi nimetty esitys jäi kuitenkin pöydälle kokoomusjäsen Sirpa Asko-Seljavaaran pyynnöstä, ja on käsitelty uudelleen eilen. Päätöksenteon jälkeen alueiden asemakaavoitus jatkuu taas erillisinä hankkeina.

Malmin lentokentän rakentaminen halutaan aloittaa alueen eteläosasta. Suunnitelmien mukaan ensin rakentajat tekisivät Nallenrinteeseen asuntoja 2 500 asukkaalle. Sitten pitäisi käynnistyä Lentoasemankortteleiden teko noin 2 000 asukkaalle.
Asuntorakentamisen alkaisi tämän hetken arvion mukaan vuonna 2022 ja esirakentaminen kunnallisteknisine töineen 2020-luvun alussa.
Peräti 51-sivuinen vuorovaikutusraportti kertoo, että suunnitelmista on tullut runsaasti palautetta. Sitä ei ole purettu paperille kokonaan, vaan yhteneväisiä teemoja on niputettu niin, että niihin on voitu vastata yhtä aikaa.

Palautteista voi lukea, että ruohonjuuritasolla asuinrakentamisen vastustus on väkevää. Pelkästään kaupungin avaamaan Kerro kantasi -verkkopalveluun kertyi noin 780 kommenttia, joista enemmistö näyttää kannattavan kentän säilyttämistä lentokäytössä. Kommenttien lukumäärä on suuntaa antava, sillä osa mielipiteistä toistuu monta kertaa, eikä niitä ole siivottu pois.
Verkkopalvelun lisäksi asemakaavoittajat ovat saaneet kaupunkilaisilta suoraa palautetta. Nallenrinteestä niitä on tullut 21 ja Lentokenttäkortteleista 72.
Viranomaislausunnot koskevat lähinnä kaavoituksen teknisiä ratkaisuja. Kaupunginmuseo on lausunut myös itse prosessista valittamalla sitä, että asemakaavoitus etenee, vaikka käynnissä oleva rakennussuojeluasia on yhä kesken. Malmin lentoaseman suojeluesitys on ympäristöministeriön arvioitavana. ELY-keskus päätti kesäkuussa, ettei se määrää aluetta suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Malmin lentoaseman ystävät on valittanut päätöksestä ympäristöministeriölle. Kaupunginmuseo katsoo, että ennen asemakaavoitusta pitäisi olla ympäristöministeriön päätös.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliVyöhykeuudistuksen seurauksia: Samalla lipulla Kauniaisiin ja Tammistoon, mutta ei Tikkurilaan
Seuraava artikkeliOuti Lantolla monikielinen lähtömessu