Vihreät vaativat lentokenttäalueen luontoarvojen vaalimista

Pohjois-Helsingin vihreiden hallitus on tehnyt kannanoton Malmin lentokentän alueen luontoarvojen paremmasta huomioimisesta asuinaluetta suunniteltaessa.– Moni malmilainen järkyttyi maaliskuussa, kun kaupunki aloitti yllätyksellisesti maakaasuputken siirtotöihin liittyneet puunkaadot Malmin lentokenttäalueen laitamilla, liito-oravan ydinalueen tuntumassa. Metso...

Luontoretkiä Viikkiin, Jakomäkeen ja lentokentälle

Kaupungin järjestämille luontoretkille pääsee jo äitienpäivänä, ja sillloin ihan lähelle, Viikkiin. Luontoretkiä järjestetään ympäri pääkaupunkiseutua pitkin kesää ja ne ovat kaikille avoimia.Pääkaupunkiseudun luontokohteisiin järjestetään tänä vuonna 125 opastettua retkeä. Tiedot retkistä on...

75-vuotisjuhlateos katosi Malmin lentoasemalta

Helsingin kaupunki on määrännyt poistamaan Helsinki-Malmin lentoaseman 75-vuotisjuhlajulisteen lentoaseman pyöreän terminaalin seinältä. Julisteen toteuttanut Malmin lentoaseman ystävät ry on sopinut julisteesta ja sen paikasta lentoasemaoperaattori Finavian kanssa vuonna 2013 ja se on...

Puita kaatuu lentokentän ympäriltä

Malmin lentokentän ympäristössä kaadetaan puita maaliskuussa maakaasuputken runkolinjan siirtämisen  ja uuden ajoyhteyden rakentamisen vuoksi. Maakaasuputken runkolinjaa joudutaan siirtämään suunnitellun rakentamisen alta. Toinen syy puiden kaatoon on väliaikaiskäyttöä palvelevan pohjoisen...

Enemmistö haluaa yhä Malminlentoaseman säilyvän ilmailukäytössä

Kantar Public on tehnyt 28.1.–2.2.2022 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Tuoreiden vastausten perusteella 53 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista...
Niitty

Malmin lentokenttää esitetään osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa

Eduskunnan lähetekeskustelussa oli viime tiistaina esillä lakialoite laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla. Lakialoitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kansanedustaja Eva Biaudet ja, sen on allekirjoittanut yhteensä 56...
Malmi Airport City

Helsinki City Airpark yhdistäisi asumisen ja ilmailun

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Ilmailuliitto, Helsingin sähkölentokoneyhdistys ja arkkitehti Nazzareno Sifo järjestivät kevään aikana avoimen ideakilpailun löytääkseen kompromissivaihtoehdon Malmin lentokenttäalueen rakentamiseen liittyvän päätöksenteon ja jatkosuunnittelun tueksi. Tavoitellussa kompromississa kaikki osa-alueet, eli luontoarvot, ilmailukulttuuri...

Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö: Veneiden säilytystä, hiihtoa, ajokoulutusta ja tapahtumia

Lentokentän alueita tullaan käyttämään muun muassa maamassojen ja lumien säilytykseen sekä väliaikaiseen liikuntatoimintaan. Lentokenttäalueen väliaikaiskäytön suunnitelma on luotu joulukuussa 2019. Suunnitelmassa lentokentälle on suunniteltu kaksi latua, 1,5 km...

Lentotoiminnan lakkautus suututtaa asukkaita

Malmin lentokentän kiitotiet suljettiin viime viikon maanantaina. Samana päivänä Helsingin kaupunki avasi verkkosivuillaan Kerro kantasi -palvelun, jossa on mahdollista kommentoida huhtikuun 12. päivään asti Malmin keskustalle luoduista suunnitteluperiaatteista. Palautetta...
Malmin lentoasema-alue

Ympäristöministeriö hylkäsi Museoviraston ja MLY:n valitukset

Ympäristöministeriö on hylännyt Museoviraston sekä Malmin lentoaseman ystävät ry:n tekemät valitukset, jotka koskivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä Malmin lentoaseman alueen suojelusta. Valitukset hylättiin, koska ministeriö katsoo,...