Biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi jatkuu : selvityksessä nyt kaksi tonttivaihtoehtoa

Lämpölaitoksen tonttivaihtoehdot sijoittuvat Tattarisuon teollisuusalueen molempiin päätyihin. Ensimmäinen vaihtoehto on Alppikylää vastapäätä, toinen kiitoradan päässä. Kuva Helen

Tattarisuolle suunniteltavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) jatkuu Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti siten, että mukana on uusi tonttivaihtoehto Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelta. Uusi vaihtoehto sijoittuu Malmin lentoaseman kiitoradan päädyn lähelle.

Helen suunnittelee Helsinkiin kolmea uutta biolämpölaitosta korvaamaan vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotantoa.

YVA-prosessissa Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin Tattarisuon kohteen osalta pidennettyyn määräaikaan mennessä 12 lausuntoa, 100 mielipidettä sekä mielipideadressi, jossa oli yli 2000 allekirjoittajaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen nyt antaman lausunnon merkittävin vaatimus on uusi vaihtoehto laitoksen sijainnille ja sen arviointi osana käynnissä olevaa YVA-prosessia.

Lisäksi ELY-keskus edellyttää tarkempia selvityksiä pohjavesistä, Longinojan pintavesi- ja kalastovaikutuksista, luonto- ja linnustovaikutuksista, pölystä, meluvaikutuksista sekä ilmanlaadun arvioinnista.

ELY-keskus edellyttää lausunnossaan, että nykyisen sijoituspaikan lähialueelta etsitään uusia vaihtoehtoja, jotka olisivat kauempana asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista.

-Helsingin kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella uutta tonttivaihtoehtoa esitetään Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelta.

Kumpaakaan vaihtoehdoista ei voida toteuttaa, jos Malmin lentokenttätoiminta jatkuu, kerrotaan Heleniltä.

Tattarisuolle on suunniteltu hakelämpölaitosta. Hakkeen lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita, esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistettua polttoainetta sekä purkupuuta.

Selvitys lämpölaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista jatkuu ELY-keskuksen antaman lausunnon pohjalta. Heleniltä kerrotaan, että YVA-selostus valmistuu syksyllä, ja uusi yleisötilaisuus järjestetään tämän jälkeen loppusyksystä.

Osana YVA-selostusta avataan alkusyksystä kaikille avoin nettikysely osoitteessa helen.fi. Lisäksi sidosryhmille järjestetään alkusyksystä työpaja. Lisätietoa uudesta tonttivaihtoehdosta löytyy osoitteesta helen.fi/tattarisuo.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliStadin juhlaa
Seuraava artikkeliUnohtuiko jotain kirjan väliin?