Ojat tulvivat yli äyräiden

Tattarisuolla vesi lainehtii sateiden jälkeen Akkutien alkupäässä. Pahimmillaan Akkutiellä vesi yltää ojan tukkeutumisen vuoksi rakennusten sisälle saakka. Yksi Akkutien tonttien vuokralaisista on useampana vuonna ottanut yhteyttä kaupungin vesiongelmasta, koska...
Tattarisuo

Tattarisuolta löytyi hyvin arvokas kääpäalue

Tattarisuon lehtometsä on kääpä- ja orvakkakohteiden kartoituksessa osoittautunut hyvin arvokkaaksi kääpäalueeksi. Sieltä löytyy uhanalaisiksi luokiteltuja korpiludekääpää ja viherkarhikkaa.   Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella ja tulokset...
Tattarisuota

Helsinki riitautti Akkutielle aikovan kierrätysyhtiön ympäristöluvan

Helsinki ja Uudenmaan Ely-keskus ovat valittaneet hallinto-oikeuteen päätöksestä, jossa DP Recycling Oy:lle on myönnetty ympäristölupa harjoittaa massiivista jätteenkäsittelytoimintaa Akkutie 2:ssa Tattarisuolla. Kierrätysalalla toimiva DP Recycling Oy on saanut ympäristöluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta...
Helen-illat

Geotermisiä kaivoja tai biomassan polttoa: Helenin energiantuotantoa Tattarisuolle

Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle suunnitellaan uutta Helen Oy:n energiantuotantoaluetta. Alkuun lähemmäs Puistolaa suunniteltu lämpövoimala kohtasi alkuvaiheessa vahvaa asukasvastustusta ja hanke on nyt etenemässä kakkossijoitusvaihtoehdon mukaan. Ensisijaisesti alueella on suunniteltu tuotettavan kaukolämpöä...
Tattarisuo

Tattarisuon hallivuokraaja ihmettelee salamajoitusväitteitä

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on määrännyt juoksevan sakon uhalla, että Tattarisuolla teollisuustilaa vuokraavan yrityksen on korjattava sille kuuluvat kaksi teollisuushallia. Lisäksi yritykselle tuli kielto käyttää yritystoimintaan tarkoitettuja tiloja asumiseen.

Yritysyhdistys huolestui Tattarisuolla Longinojasta

Joensuulainen Tylite International Oy perustaa autopurkamon Tattarisuon teollisuusalueelle. Yhtiö on hakenut Helsingin kaupungilta ympäristölupaa lokakuussa ja sai luvan viime viikolla. Hakemuksesta mielipiteensä jättänyt Malminseudun Yrittäjäyhdistys on pyytänyt, ettei lupaa myönnettäisi hakemuksessa esitetyn...
Tattarisuokeskustelu

Tattarisuon kehittäminen innosti ja pohditutti

Malminseudun yritysyhdistys ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tontit- yksikkö järjestivät keskustelutilaisuuden Tattarisuon teollisuusalueen tonttien vuokralaisille sekä alueella toimiville yrityksille alueen tulevaisuuden näkymistä. Perhon Liiketalousopistolla pidetyssä illassa esiteltiin alueen tulevaisuuden näkymiä yleiskaavan vahvistumisen ja alueelle päätettyjen vuokrausperiaatteiden...

Helsingin kaupunki kannattaa eteläistä Tattarisuon lämpökeskusta

Helsingin kaupunki on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon, joka koskee Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (yva). Lämpölaitoshankkeen kolmesta vaihtoehdosta Helsingin kaupunki on kallistunut Lahdenväylän lähelle asettuvan eteläisen lämpölaitoksen kannalle. Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa ei...

Lemmikeille kaavaillaan krematoriota Tattarisuolle

Keskelle Tattarisuon teollisuus- ja varastoaluetta on suunnitteilla maallisen taipaleensa päättävien pieneläinten polttouuni. Pääkaupunkiseudun pieneläintuhkaamo PET Oy on hakenut syyskuussa Helsingin kaupungilta ympäristölupaa, jotta yritys saisi perustaa toimipaikan Akkutie 10:een. Parhaillaan lausuntokierroksella olevaa ympäristölupaa tarvitaan, sillä...
Tattarisuota

Tonttien jatkovuokraus kortille: Tattarisuon romuluisesta ilmeestä halutaan eroon

Tuhansien tarinoiden Tattarisuo on uuden alun edessä. Helsinki on päättänyt tehostaa omistamansa Tattarisuon teollisuusalueen maankäyttöä ja kiristää vuokraehtoja. Yritystoiminta vuokratonteilla ei ole loppumassa, sillä uudessa yleiskaavassa Tattarisuo pysyy toimitila-alueena. Tähän asti kaupunki on sallinut Tattarisuolla...

Tattarisuolta Vuoden 2018 helsinkiläinen yritys: Tammelundin Liikenne Oy työllistää 20 eri kansallisuutta

Vuoden 2018 helsinkiläinen yritys -palkinnon voitti vuodesta 1946 asti toiminut perheyritys Tammelundin Liikenne Oy. Tattarisuolla sijaitseva, bussiliikenneyritys on kehittynyt suurten kansainvälisten toimijoiden haastajaksi vahvuutenaan ketteryys, oma koulutustoiminta ja monikulttuurisuus. Tammelundin Liikenne Oy:llä on 38 bussia,...
Helen asukasilta

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista yleisöilta 27.11.

Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Arvioinnin tuloksia kuvaava YVA-selostus on valmistunut, ja hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus järjestää siitä yleisötilaisuuden ensi...
kytkintie 22

Jätteenlajittelulaitos tekee tuloaan Kytkintielle

Tattarisuolle haetaan taas uutta ympäristölupaa. Tällä kertaa kyseessä on alueella jo ennestään toimivan Kuljetusrinki Oy:n hakemus, jossa yhtiö pyytää lupaa saada rakentaa Kytkintie 22-24:n vuokratontille jätteen lajittelulaitos. Laitoksella aiotaan vastaanottaa, esikäsitellä ja varastoida rakennus- ja...