Yleiskaavan luonnos maalailee asuntoja Fallkullan tilan ja Suurmetsäntien ympärille

Fallkullan alueelta ja Suurmetsäntien varrelta sekä ympäristöstä on etsitty lisärakentamisen paikkoja. KUVA KRISTIAN KERE, 2013. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON RAKENNETUTKIELMIA.

Jos yleiskaavan luonnos toteutuu Malmin lentokentän osalta, alkaa myös alueen ympärillä maisemat muuttava asemakaavoitus, koska rakentamiselle vapautuu melualueita.

Kohteista yksi on Fallkullan kotieläintila. Sen reunoille ja Fallkullantien varteen on sommiteltu taloja, jotta alue kiinnittyisi paremmin Tapanilan aseman seutuun.
Samassa yhteydessä yleiskaavan luonnostelijat ehdottavat Longinojanlaakson reunojen rakentamismahdollisuuksien tutkimista. Ajankohtaiseksi tulisi myös Jakomäen täydennysrakentaminen, koska alue ulottuu Tattarisuon ja Alppikylän kautta Jakomäen suuntaan.

Yleiskaavan luonnoksessa todetaan, että lentokentän laaja alue kytkeytyy osittain Longinojan laakson ja Sunnuntaipalstojen alueiden kautta Malmin keskustaan, mutta pohjoisemmilta osiltaan se liittyy luontevimmin Fallkullan ja Suurmetsäntien kautta Tapanilan aseman suuntaan.
Suurmetsäntien ympäristön rajaaminen rakentamisella tuo kaavoittajien mukaan uuden, katumaisen yhteyden Tapanilan aseman, Malmin lentokentän, Alppikylän ja Jakomäen välille. Tapanilan aseman pohjoispuolelta on vapautunut niin sanottu Tapanilan kiila, koska valtio on poistanut Heli-ratavarauksen.
Longinojan laakso olisi tarkoitus säilyttää tulevaisuudessakin pääosin virkistyskäytössä. Sen reunamilla on kaavoittajien mielestä kuitenkin alueita, joita voidaan ottaa rakentamiseen ilman, että varsinainen viherrakenne kärsii.
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2015 osoitettu Sepänmäen korttelialueen ja tontin reuna-alueiden täydennysrakentamisen tutkiminen.
Kehä I:n vieressä on voimassa liikuntapuiston asemakaava. Sinne on suunniteltu jo pitkään sisävelodromia. Se on yksityinen hanke, jonka toteutuminen riippuu rahoituksesta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliEsittelyssä: Fatbardhe Hetemaj (Kok)
Seuraava artikkeliKritiikki vaimennettiin kohteliaasti yleiskaavaillassa