Tapanilan päiväkoti Jäkälän puustoa säilytetään

Sirpa Asko-Seljavaara muistuttaa, että luonnolla on todettu olevan terveyttä ylläpitävä ja allergioita vähentävä vaikutus.
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara on tehnyt päiväkoti Jäkälää koskevan toivomusponnen, jossa esittää, että hyväksyessään päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelman ja kustannukset kaupunginvaltuusto edellyttäisi tutkittavan mahdollisuutta tuoda sen piha-alueelle myös puustoa ja luontoalueita, sillä kontaktin luontoon on todettu ylläpitävän terveyttä ja estävän allergioita.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi siitä kaupunginhallitukselle lausunnon, jossa todetaan, että hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnitelmia on kehitetty edelleen käyttäjien kanssa yhteistyössä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Käyttäjätoimiala on linjannut, että piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Tämän varmistamiseksi hankesuunnittelussa pihasuunnitelmat on tehty siten, että päiväkoti Jäkälän tontilla olevia puita säilytetään niiden kunto huomioiden mahdollisimman monta sekä luontoalueita suojellaan.
Puustokartoituksen tekemisellä ennen rakentamista varmistetaan, ettei hyväkuntoisia puita kaadeta. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan puuntaimia. Hankesuunnitelmaan kuuluvan pihasuunnitelman puusto on esitelty kaavoittajalle, myös suunnitelmassa poistettavaksi esitetyt puut. Kaavassa säilytettäväksi merkittyjä puita pyritään säilyttämään niin paljon kuin mahdollista huomioiden puun kunto. Idänpuoleisen tontin pohjois- ja eteläpäädyssä sijaitsevat koivikot on säilytetty sekä nimetty seikkailumetsiksi ja otettu osaksi leikkipihaa. Teija Loponen
Edellinen artikkeliPuistolassa toivotaan Laiholan talon purkua
Seuraava artikkeliJoulu Malmin hautausmaalla