Puistolan ja Tapulikaupungin täydennysrakentaminen herättää tunteita

Hahmotelmaa Puistolaan suunnitellusta kerrostalosta. Kuvakaappaus verkkokeskustelusta.

Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudulle laaditaan täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet ohjaamaan alueen asemakaavoitusta. Etenkin Puistolan puolelle suunniteltu kerrostalorakentaminen herättää vahvoja mielipiteitä.

Uudistamisen lähtökohta on asemanseudun kaupunkirakenteen tiivistäminen yleiskaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Suunnitteluperiaatteiden tarkastelualue sisältää sekä osan Tapulikaupungista että Puistolasta. 

Tapulikaupungin nykyisten pysäköintialueiden muuttamista asuintonteiksi selvitetään. Tavoitteena on, että alueelle tulee lisää erityyppisiä asuinrakennuksia ja Tapulikaupungin rivitalojen tulee säilyä. Puistolaan voidaan suunnitelmien mukaan tehdä kerrostaloja ja pienkerrostaloja aseman lähelle.

Autojen pysäköinti järjestetään tulevaisuudessa ensisijaisesti keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.

Puistoreitit ja Maatullinkujan raitti säilyvät yhdistettyinä jalankulku- ja pyöräteinä. Katujen varsilla pyöräliikenne erotetaan jatkossa jalankulusta niin, että pääkaduille ja alueel­lisille kokoojakaduille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Paikallisille kokoojakaduille merkitään pyöräkaistat. Tonttikaduilla pyöräliikenne käyttää ajorataa.

Kun suunnitteluperiaatteet hyväksytään, ohjaavat ne kaupungin sisäisenä ohjeena katu- ja muiden julkisten alueiden suunnittelua sekä yksityisten tonttien kaavoitusta ja asemakaavoista poikkeamisia.

Asukkailta tuli suunnitteluperiaatteista 237 kommenttia perjantaihin puoleen päivään mennessä, kysely sulkeutui maanantaina 26.9. Suunnitteluperiaatteita esiteltiin ja niistä keskusteltiin verkkoasukasillassa 14.9.

Valtaosassa mielipiteistä vaadittiin säilyttämään Puistola omakotitaloalueena. Kommentteja tuli myös rakentamisen puolesta. Alla muutamia asukkaiden viestejä suunnittelijoille:

– Mielestäni hyvä asia, että aseman ympärillä tehostetaan tonttien käyttöä. Ehdottomasti pitää mielestäni rajata korkeimmat massat hyvin lähelle asemaa, ei pidä lähteä rönsyilemään pidemmälle.

– Toivottavasti aseman kylkeen nousee taloja, joissa on hissit.

– Kerrostalojen rakentaminen Puistolan puolelle herättää niin runsaasti vastustusta, että en pysty ymmärtämään miksi projektia halutaan väkisin jatkaa. Laittakaa mieluummin kaikki paukut Tapulin alueen parantamiseen, että saadaan sinnekin viihtyisyyttä alueella asuville. Puistola on meille tärkeä ja olemme ostaneet kodit pientaloalueelta.

– Suunniteltu rakentamistiheys on pöyristyttävä, kun ajatellaan niin esteettisiä arvoja kuin vaikkapa liikenteen turvallista sujumista ruuhkaisella alueella – lähellä koulua ja päiväkotia.

– Pidän tärkeänä, että asukkailla on mahdollisuus erilaisiin asumismuotoihin ja monipuolisiin kaupunginosiin. Tästä syystä en pidä hyvänä, että kaikki kaupunginosat rakennetaan samantyylisiksi kerrostaloalueiksi.

– On outoa esitellä suunnitteluperiaatteet sen jälkeen, kun on ensin esitetty grynderien kerrostalosuunnitelmat. Suunnitteluperiaatteet noudattelevat hämmästyttävästi näitä ensin jo esiteltyjä suunnitelmia, aivan kuin tarkoituksena olisi oikeuttaa ne.

– Tavoitteiden mukaan alueen julkisten palvelujen verkko kehittyy. Tarkoitetaanko tällä muutakin kuin rakenteilla olevaa Maatullin koulua? Ymmärrän tämän joka tapauksessa niin, että Puistolan terveysasema ja Tapulikaupungin kirjasto säilyvät alueella.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLukijalta: Uudet mölkkymestarit
Seuraava artikkeliLukijan kuva: Malmilla kaatopaikka?