Viikinrannan energiakorttelin kaavaa voi nyt kommentoida

Energiakorttelin asemakaavan muutos koskee noin viiden hehtaarin kokoista yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa korttelia sekä sen itäpuolella olevaa kallioaluetta Viikinrannassa. Tavoitteena on rakentaa tontille uusi katuyhteys, kaapeliyhteys ja tehdä lisärakentamista, jolla turvataan Helsingin sähkönjakeluverkon tarpeet. Fingridin 400 kilovoltin kaapeliyhteydet on suunniteltu tuotavan Vantaan Länsisalmesta Viikinrantaan rakennettavaan sähköasemaan.
Energiakortteli täydentyy uudisrakennuksilla ja kortteliin muodostetaan neljä tonttia. Uuden rakentamisen määrä on noin 21 000 k-m2. Uudisrakennusten massoittelu ja korkeus noudattaa nykyistä korttelin rakennuskantaa. Uusi rakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan uusi ajoyhteys energiakortteliin rakennetaan Hernepellontieltä. Nykyinen ajoneuvoliittymä energiakortteliin Sahamyllyntieltä muutetaan pyörätieksi. Helsingin kaupunki omistaa alueen ja kaavaratkaisu on tehty sen aloitteesta. Viikinrannan energiakorttelin suunnitelmaa saa nyt kommentoida, asemakaava on esillä 26.9.–25.10. kaupungin sivuilla. Mahdolliset mielipiteet siitä lähetetään kaupungin kirjaamoon osoitettuna kaupunkiympäristölautakunnalle. TL
Edellinen artikkeliKuka ja miten hoidetaan ikääntyvien raha-asiat?
Seuraava artikkeliPihlajistossa arvostetaan palveluja