Kuka ja miten hoidetaan ikääntyvien raha-asiat?

Monia mietityttää, miten voisi hoitaa ikääntyvien vanhempiensa pankkiasioita. Vastaavasti seniorit pohtivat, miten voisivat itse päättää sen, kuka heidän asioitaan tulee hoitamaan, kun eivät itse siihen enää kykene.

FINE on tehnyt oppaan nimeltä Täysi-ikäisen edunvalvonta ja pankki-, vakuutus- ja sijoitusasioiden hoito. Siinä käydään perusteellisesti läpi edunvalvonnan lisäksi erilaisia kevyempiä vaihtoehtoja hoitaa pankki-, sijoitus- ja vakuutusasioita toisen puolesta.

Uusi opas on tiivis ja helposti ymmärrettävä tietopaketti erityisesti pankki-, sijoitus- ja vakuutusasioiden hoidosta valtakirjamenettelyllä tai edunvalvonnan kautta.

Käytännön esimerkein kerrotaan muistisairaan henkilön asioiden hoidosta, toisen puolesta asioinnista valtakirjan avulla, tilinkäyttöoikeuksien antamisesta ja pankkitunnusten käyttämisestä.

Oman terveydentilan heikentymiseen tai yllättäviin tilanteisiin voi varautua tekemällä edunvalvontavaltuutuksen.

– Sen avulla  voi vaikuttaa siihen, kuka asioita hoitaa ja miten sitten, kun ei enää itse kykene. Se myös helpottaa omaisten taakkaa. Edunvalvontavaltuutus ja siihen liittyvä järjestely on holhoustoimilain mukaiseen edunvalvontaan nähden kevyempi ja joustavampi menettely neuvoo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntija Sasu Heino.

Oppaan laadinnassa on kuultu asiantuntijoita Digi- ja väestötietovirastosta ja Finanssiala ry:stä. Opas löytyy FINEn verkkosivuilta.

FINE on mukana Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Omissa käsissä -kampanjassa, jossa herätellään ihmisiä ottamaan tulevaisuuden päätökset omiin käsiin tekemällä edunvalvontavaltuutus itselleen tai läheiselleen.

Hyvää tietoa aiheesta löytyy myös Suomi.fi:n oppaasta edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksen teosta.

FINE on riippumaton ja puolueeton toimija, jonka toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPostilaatikoita kehoitetaan siirtämään
Seuraava artikkeliViikinrannan energiakorttelin kaavaa voi nyt kommentoida