Pohjoisbaanalle kolme uutta siltaa

Malmilla baana radan varteen, Puistolan asemalla omalle tasolleen

Suunnitelmaluonnos, miltä Pohjoisbaana näyttäisi Tapanilassa. Kuva Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille Pohjoisbaanalle Käpylän ja Vantaan rajan välille. Yhdeksän kilometrin matkalla se kulkisi pääasiassa junaradan vartta ja yhdistäisi matkallaan Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan.

Pohjoisbaanalle oli tarjolla useita eri reittivaihtoehtoja. Tarkastelujen ja kerätyn palautteen perusteella jatkosuunnitteluun valittiin reittilinjaus, joka kulkee koko matkan Käpylästä Vantaan rajalle junaradan varressa. Näin linjaus tukee parhaiten baanalle asetettuja tavoitteita reitin suoruudesta ja tasaisuudesta, verkoston jatkuvuudesta sekä saavutettavuudesta. Lisäksi radan varressa kulkeva linjaus minimoi risteämiset muun liikenteen kanssa parantaen liikenneturvallisuutta ja pyöräliikenteen sujuvuutta.

Yleissuunnitelmassa esitettävä linjaus kulkee monin paikoin nykyistä radan varressa kulkevaa pyöräreittiä pitkin. Täysin uusia reittilinjauksia on Taivaskalliossa, Pukinmäessä Kehä I:n kohdalla ja Tapanilassa.

Malmilla pyöräliikenteen väylä siirtyy koko Malminkaaren matkalla ajoväylän toiselle puolelle radan viereen.

Tapanilassa uusi reittilinjaus kulkee Saniaistien eteläosasta radan varteen ja jatkaa radan varressa Tapanilan asemalle saakka alittaen Fallkullantien ja ylittäen Tapanilan aseman alikulun.

Puistolan aseman kohdalla baanan pyöräliikenne erotellaan aseman alikulun liikenteestä erilleen omaan tasoonsa.

Osalla matkaa Pohjoisbaana on suunniteltu toteutettavan pyöräkatuna, jossa autolla on kuljettava pyöräliikenteen tahtiin. Nämä pyöräkatuosuudet sijaitsevat Savelassa ja Puistolassa.

Linjaukselle on esitetty kolme uutta siltaa sekä nykyisten siltojen uusimista ja leventämistä baanaliikenteen tarpeisiin paremmin soveltuviksi. Suunnitellut uudet siltapaikat ovat Vantaanjoella, Kehä I:llä sekä Tapanilan asemalla.

Kerro kantasi -sivulla on Pohjoisbaana kysely, johon voi vastata 22.5. asti.

Pohjoisbaana tullaan toteuttamaan osissa ja sen rakentaminen voi alkaa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPienten kahviviljelijöiden tukeminen sydämen asiana
Seuraava artikkeliVihreät vaativat lentokenttäalueen luontoarvojen vaalimista