Vihreät vaativat lentokenttäalueen luontoarvojen vaalimista

Laajan käyttäjäkunnan suosima lentokenttää kiertävä vehreä kuntopolku tuhoutuu rakentamisen yhteydessä lähes kokonaan. Kuva Teija Loponen

Pohjois-Helsingin vihreiden hallitus on tehnyt kannanoton Malmin lentokentän alueen luontoarvojen paremmasta huomioimisesta asuinaluetta suunniteltaessa.

– Moni malmilainen järkyttyi maaliskuussa, kun kaupunki aloitti yllätyksellisesti maakaasuputken siirtotöihin liittyneet puunkaadot Malmin lentokenttäalueen laitamilla, liito-oravan ydinalueen tuntumassa. Metso III-luokituksen mukaisesta lehtometsästä hävisi kaistale. Luontojärjestöt, muun muassa Helsy, vastustivat kannanotossaan metsänhakkuita, kerrotaan Pohjois-Helsingin vihreistä.

Helsingin kaupunki on päättänyt ottaa Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiskäyttöön osana raideliikenteeseen perustuvaa verkostokaupunkia. Vihreiden mukaan voimassa olevat kaavasuunnitelmat eivät kuitenkaan vaali tarpeeksi tehokkaasti kaupunkiluonnon monimuotoisuusarvoja. 

– Kaavasuunnitelmat on päivitettävä vastaamaan voimistuneisiin vaateisiin luontokadon torjumisesta. Yleiskaavan valmistumisen jälkeen luontokato on kiihtynyt, ja erityisesti tämä koskee metsäkatoa. Helsingin tulee maamme pääkaupunkina toimia tässäkin asiassa esimerkkinä, toteaa Pohjois-Helsingin vihreiden hallitus.

Malmin lentokenttää ympäröivä suhteellisen yhtenäinen puustovyöhyke on uhattuna ja suurin osa siitä uhkaa jäädä asuinrakentamisen alle. Samalla tuhoutuu metsäinen biodiversiteetti ja suurin osa alueen luontoarvoista. Koillis-Helsingissä ei ole juurikaan jäljellä metsiä, joten pienetkin puustoiset alueet ovat tärkeitä paitsi eliölajeille, niin myös asukkaille. Tattarisuon lehtometsä on arvioitu erittäin arvokkaaksi kääpäalueeksi. Asukkaiden rakastama, lentokenttää kiertävä metsäinen ja vehreä kuntopolku on tuhoutumassa lähes kokonaan.

Kannanotossa muistutetaan, että kaikilla kaupungin asukkailla tulee olla yhtäläinen ja demokraattinen oikeus lähiluontoon ja lähimetsiin. Olemassa olevan luonnon vaaliminen on järkevämpää, kuin sen korvaaminen uudelleen rakennetulla viherympäristöllä. Tuhottua luontoa ja hävitettyjä lajeja ei saa enää takaisin. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon merkitys niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden kokonaisvaltaiselle terveydelle tulee huomioida kaikkialla Helsingissä. Tämä tulee ottaa huomioon, kun alueen seuraavia suunnitelmia ja asemakaavoja laaditaan.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPohjoisbaanalle kolme uutta siltaa
Seuraava artikkeliLeikkipuistoissa touhutaan pitkin kesää