Punaista valoa Sinikka Vepsän liikenneturvallisuusehdotuksille

Suuntimotielle on rakennettu suojatie keskikorokkeelle, sen katsotaan riittävän liikenneturvallisuutta luomaan. Kuvat Teija Loponen

Puistolalainen demarivaltuutettu Sinikka Vepsä esitti monien puistolalaisten toiveisiin liittyen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta lisääviä korjausehdotuksia, jotka eivät kuitenkaan läpi menneet.

Kiertoliittymän rakentaminen Puistolantien ja Suurmetsäntien risteykseen, liikennevalojen lisääminen Puistolantien ja Koudantien yhtymäkohtaan ja Suuntimopuiston Monitoimitalon Suuntimotien ylittävälle kohdalle sekä kiertoliittymän rakentaminen Tullivuorentien ja Tattariharjuntien risteykseen saivat kaikki punaista valoa kaupunkiympäristölautakunnalta.

Aloitevastauksessa todetaan, että kiertoliittymälle ei ole tilaa nykyisellä katualueella Suurmetsäntien ja Puistolantien risteyksessä, joten toteuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen. Risteyksessä ei vuosina 2012–2021 ole sattunut yhtään poliisin tietoon tullutta jalankulkijaonnettomuutta, jotka muutosta vaatisivat.

Sen sijaan Puistolantien risteyshaaran pyörätien jatkeella on sattunut neljä pyöräonnettomuutta. Sitä ongelmaa voisi parantaa yksisuuntaisten pyöräteiden rakentamisella, jotka onkin esitetty pyöräliikenteen tavoiteverkossa. Suurmetsäntielle on suunniteltu myös Viikin–Malmin pikaraitiotien reittiä, jolloin Suurmetsäntien linjaus muuttuisi ja risteyksen mitoitus muuttuisi tiukemmaksi parantaen myös turvallisuutta.

Liikennevaloja ei ole luvassa Puistolantien ja Koudantien yhtymäkohtaan. Risteyksessä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita jalankulkijaonnettomuuksia 10 vuoden tarkastelujaksolla. Puistolantielle on kuitenkin hyväksytty vuonna 2003 liikenneturvallisuuden parantamiseksi liikenteen ohjaussuunnitelma, jonka yhteydessä on poistettu kääntymiskaista Puistolantieltä Koudantien eteläpuolelta ja levennetty keskisaareketta. Suunnitelmassa on esitetty myös tyynyhidasteet Puistolantielle molempiin ajosuuntiin Koudantien molemmille puolille. Tyynyhidasteita ei ole kuitenkaan rakennettu suunnitelman muun toteuttamisen yhteydessä. Tyynyhidasteilla parannetaan tehokkaasti suojatien ja muun risteysalueen turvallisuutta, joten niiden toteuttamista esitetään vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa.

Suurmetsäntien ja Puistolantien risteykseen on toivottu kiertoliittymää, jota ei kuitenkaan luvata.

Valoja ei luvata Suuntimotiellekään. Väliaikaisen Maatullin koulun läheisyyteen Suuntimotielle on rakennettu vuoden 2021 aikana koululle johtavan suojatien kohdalle uudet liikennejärjestelyt, jossa linja-autopysäkit on siirretty saman suojatien yhteyteen ajoratapysäkeiksi. Suojatie on varustettu keskisaarekkeella. Ajoratapysäkit rauhoittavat autoliikenteen nopeuksia ja Suuntimotien nopeusrajoitus on koulun kohdalla 40 km/h. Suuntimotien liikennemäärä vuoden 2017 liikennelaskennassa oli noin 5900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Melko alhainen liikennemäärä ei perustele liikennevalojen tarvetta. Valo-ohjaamaton suojatie tarjoaa jalankulkijalle sujuvamman kadunylitysmahdollisuuden, ja keskisaareke yhdessä ajoratapysäkkien kanssa helpottavat vastauksen mukaan kadun ylittämistä.

Toinen toive liikenneympyrälle eli kiertoliittymälle oli Tattariharjuntien ja Tullivuorentien risteyksessä, jossa siinäkään ei ole vastauksen mukaan tarvittavaa tilaa, joten kiertoliittymän toteuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen. Parhaillaan on käynnissä yksisuuntaisten pyöräteiden suunnittelu Tattariharjuntielle välille Malmin kalmistotie–Valuraudantie. Yksisuuntaiset pyörätiet vaativat lisätilaa katualueeseen Tullivuorentien ja Valuraudantien välillä, minkä vuoksi suunnittelu liitetään Sepänmäen asemakaavan muutokseen, jolloin Tattariharjuntien katualuetta voidaan hieman leventää.

Tattariharjuntien ja Tullivuorentien risteyksessä voidaan tutkia liikenneympyrävaihtoehtoa, jos se on liikenteellisesti järkevää, mutta liikenneympyrän kohdalla jouduttaisiin louhimaan kalliota melko laajalta alueelta. Tattariharjuntien ja Tullivuorentien risteyksessä on tapahtunut vuosien 2012–2021 välillä neljä poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kaikki onnettomuudet ovat olleet moottoriajoneuvojen välisiä eikä niissä ole ollut henkilövahinkoja. Määrä on koko kaupungin mittakaavassa pieni vertailtaessa kaikkien risteyksien onnettomuusmääriä. Näkemäolosuhteet risteyksessä eivät ole parhaat mahdolliset, mutta riittävät risteävän liikenteen havaitsemiseksi.

Tattariharjuntien liikennemäärä oli vuoden 2019 laskennassa noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tullivuorentien liikennemäärä oli vuoden 2015 laskennassa noin 3400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoden 2015 jälkeen Tullivuorentien varteen on kuitenkin rakennettu iso asuinalue.

Vastauksessa todetaan, että kyseisen risteyksen liikenteellinen merkitys ja liikennemäärät vähenevät tulevaisuudessa, kun uusi Ilmasillantie rakennetaan Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan ja Malmin entisen lentokentän uuden asuinalueen välille.

Liikenneympyrän rakentaminen ei siten tässä vaiheessa ole taloudellisesti kannattavaa, kun alueen muu liikennesuunnittelu on vielä käynnissä.

Ainoaksi toteutettavaksi asiaksi nousee Puistolantien ja Koudantien risteykseen suunnitellut tyynyhidasteet.

Teija Loponen