Kerrokantasi kyselee Siltamäki-Suutarilasta: Isoja yksikköjä vai koulut ja päiväkodit erikseen?

Suutarilan monitoimikeskus
Suutarilan monitoimikeskusta pidetään hyvänä sen keskeisen sijainnin vuoksi. Pienistä lähikouluista, päiväkodeista ja leikkipuistoista ei silti haluta luopua. Kuva Teija Loponen

Helsingin kaupungilla on parhaillaan työn alla Siltamäki-Suutarila -alueen koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen ja muiden palvelutilojen suunnittelu. Asukkaiden toivotaan kertovan siihen mielipiteitään.

Kerrokantasi -kyselysivulla kerätään Siltamäki-Suutarila -alueen asukkailta mielipiteitä neljässä eri alaosiossa.

Ensimmäinen kohta on koulut ja päiväkodit. Siinä todetaan, että kymmenen vuoden kuluttua alueella voisi olla esimerkiksi yhtenäisiä, 1.–9. vuosiluokat käsittäviä peruskouluja, joiden yhteydessä toimii myös esiopetus ja päiväkoti.

Kyselyllä halutaan tietää, rakennetaanko uusia rakennuksia, ja mitkä nykyisistä tiloista peruskorjataan seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana.  Pikaisella läpiluvulla suuri enemmistö vastaajista on pienten lähikoulujen kannalla.

Toinen alaotsikko käsittelee leikkipuistoja. Alueella on kolme leikkipuistoa: Linnunrata, Jalopeura ja Kesanto. Leikkipuistojen kohdalla on monia vaihtoehtoja, ja niitäkin on tarkasteltu sijoitettavan uusien oppimisympäristöjen yhteyteen. 

Tässä asukkaat kannattavat jälleen lähellä koteja sijaitsevia leikkipuistoja ja hyvin monessa kommentissa toivotaan eläimiä takaisin leikkipuisto Linnunrataan.

Kolmas osio sisältää kirjaston ja nuorisotilat. Ne voivat jatkossakin toimia peruskoulun ja päiväkodin yhteydessä. Uuden kirjastotilan toivotaan olevan kaikenikäisten asukkaiden yhteinen olohuone, jossa olisi myös kulttuuria.

Kommenteissa todetaan pienen lähikirjaston olevan sympaattinen ja käytetty paikka, mutta toiveitakin sen kehittämiseen löytyy. Esimerkiksi rauhallista luku/opskelutilaa toivotaan.

Kysely on avoinna vielä puolitoista viikkoa. 4.2. mennessä siihen oli ehtinyt kertyä yli 80 kommenttia.

Suutarilan ja Siltamäen koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin tarjoamien lähipalvelujen tiloista järjestetään verkkotilaisuus tiistaina 30.3.2021 klo 17-19. 

Tuohon keskustelutilaisuuteenkin saa kyselyssä jättää mielipiteitään. Jo nyt keskustelunaiheiksi on toivottu koko alueen yleisilmeen kohentamista, liikenneyhteyksien parantamista, pienten päiväkoti- ja kouluyksiköiden säilyttämistä ja palvelujen parantamista.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPostinjakelu takkuaa Koillis-Helsingissä
Seuraava artikkeliTornitalotyömaa räjähtelee Malmilla