Tornitalotyömaa räjähtelee Malmilla

Malmin tornit
Havainnekuva suunnitelluista taloista. Rakentaminen sijoittuu K.H. Wiikinkadun ja Vanhan Helsingintien (entinen Latokartanontie) väliin. Kuva ARKKITEHDIT SOINI JA HORTO

Malmille suunnitellun tornitaloalueen pohjatyöt alkavat niin kuuluvasti, että rakennusyhtiön on pitänyt tehdä Helsingin kaupungille meluilmoitus. Lehto Tilat Oy:n ilmoitus koskee louhinta- ja paalutustöitä K.H. Wiikin katu 3:ssa ajanjaksolla 9.3. – 30.7.2021.

Tuona aikana työmaalta voi kuulua poraus-, räjäytys-, piikkaus- ja louheen siirrosta tulevia ääniä. Kovaääninen työ tapahtuu arkisin kello 7-18 välillä.

Kaupunki on tehnyt rakennusyhtiön jättämästä meluilmoituksesta melupäätöksen. Sen mukaan työmaasta on jaettava tiedote kaikkiin sadan metrin säteellä oleviin rakennuksiin. Tiedote on jaettava myös Malmi-Seuralle. Melu- ja tärinä ei saa haitata Hietakummuntie 16:ssa olevan ryhmäperhepäiväkodin lasten päiväunia eikä vaarantaa lasten ulkoilua.

Työmaalla on huolehdittava pölynkeräyksestä. Myös ajoväylillä pölyäminen on estettävä. Pölyävät kuormat on kasteltava ja peitettävä. Ympäristö saati vesistö ei saa pilaantua työmaan takia.

Melulle altistutaan eniten 30 – 100 metrin etäisyydellä sijaitsevissa asuinrakennuksissa ja liiketiloissa, joiden luona melutaso voi olla 70 desibeliä. Kymmenen metrin päässä paalutuskoneista melu voi olla jopa 99 dB. Työmaalla on tarkoitus vaimentaa melua käyttämällä lyöntipaalutuksessa vaimentavaa iskutyynyä.

Helsingin kaupunki on tehnyt myös toisen tornitaloaluetta koskevan päätöksen. Sen mukaan Vanhan Helsingintien puolelta on vuokrattu noin tuhannen neliömetrin kokoinen tontti pysäköintilaitosta varten. Vuokraaja on NSF II Fin ParkinCO Oy. Vuokrasopimus kestää 28.2.2051 asti.

Tontti on ollut lyhytaikaisesti vuokrattuna KOY Latokartanontie 4:lle syyskuun 2020 loppuun asti. Kiinteistöosakeyhtiö on jakautunut kolmeksi yhtiöksi 4. joulukuuta. Yhtiöt ovat Helsingin Stella Oy, NSF II Fin HotelCo Oy ja tulevan parkkilaitoksen omistava NSF II Fin ParkingCo Oy.

Kaupunki edellyttää, että pysäköintilaitos on tehtävä niin, että sen voi yhteensovittaa mahdollisen bussiterminaalin laajennuksen kanssa. Kaupungin ja yhtiöiden omistamien tonttien välille on tehty rasitesopimus. Sillä on sovittu hotelli- ja asuinrakennuksen, liiketilojen, maanalaisen pysäköintilaitoksen ja sen oheistilojen järjestelyt. Autopaikoista 21 on pysäköintihallissa maan alla ja 10 maan päällä.

Pirjo Pihlajamaa