Uusi katselulava tiedossa: Vanhankaupunginlahdella kaadetaan puita

Ruohokari
Ruohokarin puustoa karsitaan laidoiltaan uhanalaisen linnuston elinolosuhteiden parantamiseksi. Kuva Teija Loponen

Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen Ruohokarin puustoisen alueen pinta-alaa pienennetään alueen uhanalaisten rantaniittyjen ja niiden lajiston elinolojen parantamiseksi.

Ruohokarin puusaareke on laajentunut selvästi viime vuosikymmeninä ja pienentänyt luonnonsuojelualueen avoimia rantaniittyjä ja muita avoimia alueita suosivalle uhanalaiselle lintulajistolle sopivia alueita.

Puusaarekkeen supistamisella lisätään etenkin alueen suojeluarvoltaan tärkeimmän lintulajiston, kahlaajien ja vesilintujen elinmahdollisuuksia.

-Alueen uhanalaisimman ja arvokkaimman linnuston kannalta parasta olisi poistaa Ruohokarin kaikki puut, jolloin keskellä parasta rantaniittyä oleva, avoimen alueen pinta-alaa ja yhtenäisyyttä merkittävästi vähentävä tekijä poistuisi, toteaa erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Vuosikymmeniä jatkuneissa linnustoseurannoissa rantaniityillä pesivien lintujen pesimämenestyksen on havaittu huonontuneen ja olevan nykyään varsin heikkoa.

Ruohokarin metsäsaareke toimii piilo- ja väijymispaikkana monille lintujen munia ja poikasia saalistaville lajeille. Puuston vähentäminen pienentää näitä saalistusmahdollisuuksia.

Vanhankaupunginlahden arvokkaita perinneympäristöjä, rantaniittyjä ja -laitumia, uhkaa umpeenkasvu, jota aiheuttaa puuston lisäksi järviruo’on levittäytyminen aikaisemmin avoimille alueille. Myös ruovikko täytyy pitää kurissa niittämällä.

Ruohokarin metsikön reunoilta rantaniitylle viime vuosikymmenten aikana levinnyttä puustoa kaadetaan helmikuun puolivälistä lähtien. Puut kuljetetaan jäätietä pitkin rantaan. Osa rungoista jätetään maapuiksi Ruohokariin ja osa viedään Vanhankaupunginlahden ympärysmetsiin maapuiksi tuottamaan uhanalaiselle metsälajistolle olennaista lahopuuta.

Samaan aikaan Ruohokarin metsätöiden kanssa kaadetaan Hakalanniemestä noin 50 keskikokoista runkoa ja muutama pienempien pihlajien ryhmä. Metsätyöt tehdään, jotta paikalle pystytään ensi vuoden aikana rakentamaan uusi katselulava. Samalla parannetaan tulevalta lavalta avautuvaa näkymää.

Puut kaadetaan talvella ennen lintujen pesimäkautta, joten pesimälajistolle ei aiheudu häiriötä. Metsätyöt tehdään vähintään 500 metrin päässä Vanhankaupunginlahden merikotkien pesästä, joten ne eivät aiheuta merkittävää häiriötä pariskunnan mahdollisen pesinnän alkuvaiheelle.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliSEO:n säiliöt saastuttivat maata Malmilla
Seuraava artikkeliJuna 69 suisti monta elämää raiteiltaan