Tagi: vanhankaupunginlahti

Ruovikot kuntoon Vanhankaupunginlahdella

Ruovikosta lentoon -Helmi-hanke pyrkii parantamaan lintuvesien ja rantojen elinympäristöjen tilaa. Monet ennen yleiset lintulajit, kuten haapana, punasotka ja suokukko ovat nykyisin uhanalaisia. Yksi keskeinen...

Pyöräilybaana, pysäköintiruutuja, paikat ruokarekoille

Viikissä Vanhankaupunginlahden virkistysalue tulee uudistumaan monessa suhteessa. Puistoaluetta kunnostetaan, pyöräilijöille rakennetaan baana ja ruokarekoille sekä pysäköinnille selkeät paikat. Samalla Katariina Saksilaisen kadun loppupää rakennetaan...

Uusi katselulava tiedossa: Vanhankaupunginlahdella kaadetaan puita

Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen Ruohokarin puustoisen alueen pinta-alaa pienennetään alueen uhanalaisten rantaniittyjen ja niiden lajiston elinolojen parantamiseksi. Ruohokarin puusaareke on laajentunut selvästi viime vuosikymmeninä ja pienentänyt luonnonsuojelualueen avoimia...

Vanhankaupunginlahden linnusto on monipuolistunut

Vanhankaupunginlahden pesimälinnusto on monipuolistunut selvästi 30 viime vuoden aikana pitkälti rantaniittyjen laajentuneen laidunnuksen ja niittämisen ansiosta. Tehtävää riittää silti. Rantaniityillä pesii nykyään viisi kahlaajalajia: pikkutylli, tylli,...

Vuoden kestänyt rakentamishanke on valmis: Lähes kilometrin mittaiset esteettömät pitkospuut

Helsinki on rakentanut Viikin kupeeseen Vanhankaupunginlahdelle lähes kilometrin mittaisen esteettömän pitkospolun. Kesän alkuun valmistui myös elämyksellinen Luonnon syli –luontopolku ja yhdessä ne muodostavat noin...

Viikin lintutornit saivat opastaulut

Vanhankaupunginlahden lintuja voivat asiantuntevasti tähyillä nyt hekin, jotka eivät lintuja juuri tunnista. Uudet lintutaulut esittelevät katselupaikasta tavallisimmin nähtäviä lintulajeja tarkoin piirroskuvin. Vanhankaupunginlahden alueella on tavattu...

Viikkiin kaksi uutta luonnonsuojelualuetta

Helsinki perustaa Vanhankaupunginlahdelle kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Pornaistenniemen tervaleppälehtoon ja Mölylän metsään. Mölylän metsä rajautuu Herttoniemen palstaviljelyalueeseen ja Viikin tutkimus- ja koetilan peltoihin sekä Vanhankaupunginlahden lintuvesi...