SEO:n säiliöt saastuttivat maata Malmilla

SEO asema
Vuodesta 1993 paikalla olleen kylmäaseman maanalaisten säiliöiden luona on ongelmajätettä. Jos kaikkia ei pystytä poistamaan, pitää maat eristää ja tehdä tarvittaessa riskiarvio. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Malmin lentoasemalle vievän tien alussa ei ole enää tankkauspistettä. SEO:n kylmäasema ehti palvella moottoriajoneuvojen käyttäjiä Tattariharjuntien varressa vuodesta 1993 viime vuoden loppuun asti. Puretusta asemasta jäi jäljelle pilaantunut maapohja.

Tonttia Helsingin kaupungilta vuokrannut Suomalainen Energiaosuuskunta valmistautuu puhdistamaan jakeluasematoiminnan saastuttamaa maaperää. Kylmäasematontin maaperän puhtautta ei ole tutkittu kertaakaan koko aseman liki kolmikymmenvuotisen toimintavuoden aikana.

Maanalaisia säiliöitä poistettaessa havaittiin, että maa on öljyhiilivetyjen pilaamaa noin metrin paksuisena kerroksena säiliökaivannon pohjalla. Alueella havaittiin myös haisevia maa-aineksia. Maaperästä otettiin näytteitä tammikuussa. Näytteistä on löytynyt öljyhiilivetyjä, ksyleeniä, etyylibentsiiniä, bentseeniä ja tolueenia.

Tankkausalueella on sijainnut viisi maanalaista polttonestesäiliötä sekä mittarikoroke.

Pilaantunutta maata on arviolta 250–300 tonnia. Todellinen määrä selviää, kun saastunutta maata aletaan kaivaa ylös.

Maaperätutkimusten mukaan asfaltin peittämällä tontilla on täyttöhiekkaa noin 2,5–3,5 metriin asti. Sitä alempana on hiekkamoreeni- ja savikerroksia.

SEO on jättänyt tulevasta puhdistusoperaatiosta ilmoituksen kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle.

Helsingin kaupungin suunnitelmissa tontti on osa Nallenrinteen asemakaava-aluetta, joka on ensimmäinen Malmin lentoasemalle kaavoitettavista asuinalueista. Pinta-alaltaan noin 20 hehtaarin alueelle on merkitty asuntoja 2 800 asukkaalle.

Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on jättänyt SEO:n puhdistusilmoituksesta muistutuksen. Sen mukaan SEO:n on vastattava myös tontin ulkopuolisen maan puhdistamisesta, jos huoltamotoiminnan pilaamaa maata löytyy vielä myöhemmin. Kaupungin maaomaisuuspuolella katsotaan, että SEO:n pitää ottaa vielä lisää maaperänäytteitä, jotta koko vuokra-alueen pilaantuneisuus saadaan selvitettyä.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyviä vesiäkin on tutkittava. Kaivantovedet voi toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai johtaa jätevesiviemäriin HSY:n antamalla luvalla lupaehtoja noudattaen.

Pilaantuneet maat pitää viedä asianmukaiseen vastaanottopaikkaan mieluiten välittömästi, mutta jätemaata saatetaan myös varastoida asfaltin tai tiiviin maan päällä lyhytaikaisesti.

Maa-aineksia, joissa tutkitut haitta-ainepitoisuudet ovat alle ohjearvojen, voi hyödyntää täytöissä, jos ne eivät haise.

Helsingin kaupunki edellyttää, että SEO siivoa paikan niin hyvin kuin mahdollista. Jos maaperästä löytyy vielä myöhemminkin ongelmajätteitä, vastaa puhdistuskuluista edelleen SEO. Sen arvion mukaan maaperän kunnostus kestää noin kaksi viikkoa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKoilliseen yli 30 uutta kaupunkipyöräasemaa
Seuraava artikkeliUusi katselulava tiedossa: Vanhankaupunginlahdella kaadetaan puita