Koneiden häädölle jatkoaikaa

Talvinen-Malmi_
Malmin lentokentällä on vielä useita koneita. Kuva Johanna Hokkanen

Helsingin käräjäoikeus päätti joulukuussa 2020, että Malmin lentokenttäyhdistyksen on luovutettava vuokraamansa alue Helsingin kaupungille. Koneet saivat häädön, jonka piti astua voimaan tammikuun loppuun mennessä.

Tammikuussa alkaneet varsin talviset sääolosuhteet ovat kuitenkin estäneet koneiden siirtämisen. Lisäksi monille koneille ei vielä löydy hallitilaa Etelä-Suomen korpikentiltä. Halleja on vasta ryhdytty rakentamaan lisää ja niitä pitäisi valmistua kesän aikana.

Malmin lentokenttäyhdistys haki näistä syistä häädölle lykkäystä elokuun loppuun saakka.

Kihlakunnanvouti Jussi Räikkönen ilmoitti tammikuun lopussa, että muuttopäivää lykätään maaliskuun 14. päivään sillä edellytyksellä, että Malmin lentokenttäyhdistys suorittaa Helsingin kaupungille vuokran lykkäyksen muuttopäivästä lukien entisten ehtojen mukaisesti 5. helmikuuta mennessä.  Muussa tapauksessa muuttopäivän lykkäys on voimassa vain 7. helmikuuta saakka.

Ulosottokaaren 7. luvun mukaan määrättyä muuttopäivää voidaan lykätä, jos siitä ei aiheudu hakijalle tuntuvaa haittaa. Häätö on kuitenkin tehtävä kahden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, jos pidemmälle lykkäykselle ei ole erityisen painavaa syytä.

Kihlakunnanvouti katsoi Malmin lentokenttäyhdistyksen esittämät perustelut, kuten talven ja sääolosuhteet kelvollisiksi syiksi lykkäykseen.

Häätö ei koske Malmin kentällä sijaitsevia hallitiloja. Vaikka lentopaikan toiminta päättyy, halleissa olevat koneet voi lentää myöhemminkin Malmilta pois alueen omistajan eli Helsingin kaupungin suostumuksella.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoronarokotukset käyntiin Malmilla
Seuraava artikkeliSyntymäpäivä