Näköalatorni Malmin lentokentälle

Kentän reunalle on juuri valmistumassa sekä leikki-, että kuntoilualue.

OmaStadin eli Osallistuvan budjetoinnin voittaneisiin ehdotuksiin kuului Malmin lentokenttään kiertävän ulkoilureitin kehittäminen. Nyt sitä ollaan suunnittelemassa toteutettavaksi.

OmaStadi-ehdotuksessa toivottiin Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin olemassa olevia liikunta- ja luontopalveluja parannettavan ja reitin varrelle muun muassa lintulavaa tai -tornia, penkkejä ja lisää pysäköintipaikkoja. Nyt kaupunki kutsuu asukkaat tutustumaan ja osallistumaan Malmin kenttää ympäröivän ulkoilureitin suunnitelmiin. Kenttää kiertävän 5,7 kilometrin mittaisen ulkoilureitin palveluita parannetaan rakentamalla kenttäalueelle näköalatorni, josta on mahdollista tarkkailla lintuja ja muuta ympäristöä. Hankkeen aikana lisätään uusia ulkokuntosalivälineitä kuntoilupaikalle, joka sijaitsee Malminkaaren varressa ulkoilureitin läntisellä laidalla. Samalla nykyistä ulkokuntoilupaikkaa laajennetaan. Ulkoilureitin varrelle lisätään asukkaiden toiveiden mukaisesti roskiksia sekä penkkejä levähtämistä varten. Lisäksi kenttäalueen itälaitaan rakennetaan Helsinki-huussi eli kuivakäymälä. Samalla kentän itäpuolella sijaitsevaa Tuulikukkulan aluetta kehitetään oleskelu- ja näköalapaikkana.

Kaupungilta todetaan, että koillishelsinkiläisten ideoimaan hankkeeseen voivat kaupunkilaiset vaikuttaa myös sen toteutuksen aikana. Suunnitelmaluonnos on esillä 5.–23. lokakuuta. Kaupunki pyytää asukkaita kertomaan mielipiteensä suunnitelmista, kuten tornin ja penkkien sijainnista sekä liikuntavälineistä. Alustavaan suunnitelmaan voi tutustua OmaStadi-seurantasivulla. Uusista toiminnoista järjestetään myös maastokävely, jolloin pääsee katsomaan näköalatornille, kuntoiluvälineille, penkeille ja Helsinki-huussille suunniteltuja paikkoja. Maastokävely järjestetään 19. lokakuuta kello 17.00. Kävely aloitetaan Vasaratien itäpäädystä. Suunnitelmaluonnosta kehitetään asukkailta tulleen palautteen perusteella, ja lopullinen suunnitelma on valmiina lopputalvella 2023. Tavoitteena on, että uudet palvelut olisivat asukkaiden käytössä vuoden 2023 loppuun mennessä. Teija Loponen

Edellinen artikkeliLukijan kuva: Malmilla kaatopaikka?
Seuraava artikkeliMiten luontopalveluita pitäisi parantaa?