Erittäin uhanalaisia viheryökkösiä Malmin lentokentällä

Malmin kentän alueelta on tavattu yli 700 perhoslajia. Kuva Teija Loponen

Suomessa elävien lajien uhanalaisuus arvioidaan säännönmukaisesti  ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmän johdolla. 180 lajiasiantuntija tekee arvioinnin kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan.

Viheryökkönen (Calamia tridens) on merkitty erittäin uhanalaiseksi lajiksi maaliskuussa julkistetussa lajien uhanalaisuusarvioinnissa.

Laji tulee tämän vuoden aikana luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi. Luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Malmin lentokentän perhosselvityksessä tutkija Jaakko Kullberg toteaa, että viheryökkönen on selkeästi alueen tärkein uhanalainen perhoslaji ja sen vähenemisen syy on nimenomaan sopivien tarpeeksi suurien avoimien ja kuivien heinikkoalueiden tai pienempien laikkujen verkostojen katoaminen maatalous- ja kaupunkiympäristöistä.

Malmin lentokentällä on suuri merkitys merkittävänä niittylajiston esiintymisalueena Helsingissä. Kullberg muistuttaa kuntien vastuusta luonnonsuojelussa.

-Viheryökkösen esiintymä on nykyään aina merkittävä havainto ja pääkaupunkiseudun kunnilla on erikoisvastuu lajin elinvoimaisten populaatioiden säilyttämisestä maassamme.


-Nyt kun kaupunki tietää, että Malmin lentokentällä esiintyy erityisesti uhanalaista lajia, sen on ympäristöpolitiikkansa sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukaan ryhdyttävä turvaaviin toimenpiteisiin odottamatta mitään luonnonsuojeluasetuksen muutosta, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Uudenmaan piirin erityisasiantuntija  Tapani Veistola Iltalehdelle antamassaan haastattelussa.

Luonnonsuojelulain mukaan ympäristöministeriön on viipymättä ryhdyttävä toteuttamaan hyväksyttyä luonnonsuojeluohjelmaa. Toteuttamisjärjestystä harkittaessa on pyrittävä ottamaan huomioon suojeltavien arvojen merkittävyys ja niitä uhkaavat tekijät, jotka Malmin lentokenttäalueen osalta ovat merkittäviä. Lain mukaan valtiolla on alueeseen lunastusoikeus ja -velvollisuus, mikäli suojelu ei muuten toteudu. Malmin lentokentällä niittyalueiden säännöllinen niittäminen lentoturvallisuuden takaamiseksi on parantanut myös uhanalaisten lajien elinolosuhteita. Rakentaminen hävittäisi nämä niityt.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliIloa ja huolta
Seuraava artikkeliTapanilan eteläosan suunnitelmista muokataan vaihtoehtoa C