Tattarisuon kehittäminen innosti ja pohditutti

Tattarisuokeskustelu
Lukuisa joukko Tattarisuolla toimivia yrittäjiä oli kuuntelemassa teollisuusalueen uusien vuokrausperiaatteiden sisältöä. Kuva Lisbet Sipilä

Malminseudun yritysyhdistys ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tontit- yksikkö järjestivät keskustelutilaisuuden Tattarisuon teollisuusalueen tonttien vuokralaisille sekä alueella toimiville yrityksille alueen tulevaisuuden näkymistä.

Perhon Liiketalousopistolla pidetyssä illassa esiteltiin alueen tulevaisuuden näkymiä yleiskaavan vahvistumisen ja alueelle päätettyjen vuokrausperiaatteiden vuoksi. Tavoitteena on kehittää aluetta toimivammaksi ja viihtyisämmäksi.

Tattarisuon pienteollisuusalueen uudet vuokrausperiaatteet hyväksyttiin kaupunginympäristölautakunnassa joulukuussa 2018. Niitä valmisteltiin parisen vuotta yhteistyössä yritysyhdistyksen kanssa.

Uusilla sopimuksilla Tattarisuon tulevaisuus on turvattu seuraavaksi 30 vuodeksi teollisuus- ja varastointitoimintaan.  Alueella on nykyisellään varsin paljon rakentamattomia tai väljästi rakennettuja tontteja ja rakennusten sekä pihojen kunto vaihtelee paljon.

Uudet vuokrausperiaatteet edellyttävät rakennusten ja pihojen siistiytymistä, mikä tulee myös nostamaan niiden ja alueen arvoa ja parantamaan alueen imagoa ja samalla toimintaedellytyksiä. Siistiytymistä edellyttää myös Malmin lentokentän suunniteltu asuntorakentaminen, sillä sille kuljetaan myös Tattarisuon pienteollisuusalueen läpi ja osa asunnoista tulee rajautumaan teollisuusalueeseen.

Uusien vuokrausperiaatteiden mukaan tontille saa vuokra-ajan 31.12.2047 saakka, mikä tontille rakennetaan rakennusoikeuden suuruinen uudisrakennus. Rakentamattomia tontteja Tattarisuolla on nyt 35 kpl eli 16%. Lisäksi on useita hyvin väljästi rakennettuja tontteja.

Saman vuokra-ajan saa, jos tontin rakennusoikeudesta on käytetty yli 40% ja rakennus sekä tontti ovat hyvässä kunnossa. Jos rakennus ja vuokra-alue ovat vain tyydyttävässä kunnossa, saa vuokra-aikaa 20 vuotta, enintään tuohon 31.12.2047 saakka. Vuokra-aika lyhenee 10 vuoteen, jos rakennusoikeudesta on käytetty vain 20-20%  ja yleisilme tyydyttävä. Mikäli vain alle 20 % on rakennettu ja alue vähintään tyydyttävässä kunnossa, vuokra-aika lyhenee enintään viiteen vuoteen.  Viisi vuotta on enimmäisaika myös huonossa kunnossa oleville rakennuksille käytetystä rakennusoikeuden määrästä riippumatta.

Illassa pohdittiin sitä, millainen on tyydyttävässä kunnossa oleva rakennus ja miltä teollisuustontin pitäisi näyttää. Runsaasti kalustoa omistavat yrittäjät kyselivät, missä säilyttävät työkoneitaan, jos tontti pitää rakentaa täyteen.  Myös vuokran määräytymisperusteet herättivät keskustelua.

Sekin tuli esille, että kaupunki voi vaatia tontin aitaamista kiinteällä tai läpinäkyvällä aidalla, jos naapureiden tai lähiympäristön etu sitä vaatii. Aitaamattomalla katuun rajoittuvalla tontin osalla tai sen edustalla ei saa säilyttää eikä varastoida kontteja, käytöstä poistettuja autoja tai muuta tavaraa. Tontin ulkopuolella ei myöskään saa harjoittaa minkäänlaista toimintaa, varastointia tai pysäköintiä. Vääränlaisen toiminnan lopettamisesta annetaan kirjallinen vaatimus ja vuokralainen joutuu maksamaan kuukausittaisen laiminlyönnin osalta kuukauden vuokrasumman verran sopimussakkoa.

Myös ympäristölupien tulee jatkossa olla kunnossa ja niitä tulee noudattaa. Tämän rikkomisesta tulee kuuden kuukauden vuokraa vastaava sopimussakko.

Majoitustoiminta ja vuokratonteilla asuminen on kiellettyä ja siitäkin seuraa sopimussakkoa. Samaten tontin ali- ja jälleenvuokraukseen tulee tarkat säännöt.  Vuokrausperiaatteiden säännöissä on peräti 26 kohtaa.

Pasi Lehtiöllä oli melkoinen määrä esitettävää asiaa Malminseudun yritysyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa. Paikalla oli noin 60 yrittäjää sekä Helsingin kaupungilta Lehtiön lisäksi Henna Vennonen ja Johanna Hytönen vastailemassa yrittäjien kysymyksiin.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLiukasta laskiaista
Seuraava artikkeliVirtuaalinen luontoretki vei metsään Puistolan palvelutalossa