Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista yleisöilta 27.11.

Helen asukasilta
Asukkaat pääsevät taas kommentoimaan Helenin suunnitelmia. Kuva Teija Loponen

Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.

Arvioinnin tuloksia kuvaava YVA-selostus on valmistunut, ja hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus järjestää siitä yleisötilaisuuden ensi tiistaina.

YVA-tilaisuus on kaikille avoin eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua arvioinnin tuloksiin esittelypisteissä ja keskustella arvioinnin laatijoiden ja Helen Oy:n edustajien kanssa. Paikalle voi mennä milloin tahansa klo 17–20 välillä kiertelemään pisteitä.

YVA-selostus on nähtävillä 16.11. – 11.1.2019 Malmin kirjastossa, Puistolan kirjastossa sekä verkossa www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA.

YVA arviointi liittyy Helenin pyrkimykseen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Tattarisuolle. Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi Helen selvittelee uusien biolämpölaitosten rakentamismahdollisuuksia Helsinkiin.

Tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 11.1.2019.

Teija Loponen

(Huom! Päivämäärä on korjattu, tilaisuus on tiistaina 27.11. ei 21.11.)

Tattarisuolle suunnitellun biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksia esitellään Puistolan peruskoululla, Koudantie 2, 27.11. klo 17-20.

Edellinen artikkeliRomuautot halutaan pois Teerisuontieltä
Seuraava artikkeliMerkittävää