Jätteenlajittelulaitos tekee tuloaan Kytkintielle

kytkintie 22
Kaupunki on luvannut jatkaa Kuljetusringille Kytkintieltä vuokratun tontin vuokrasopimusta 30 vuodella sitten, kun rakennuslupa on voimassa. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Tattarisuolle haetaan taas uutta ympäristölupaa. Tällä kertaa kyseessä on alueella jo ennestään toimivan Kuljetusrinki Oy:n hakemus, jossa yhtiö pyytää lupaa saada rakentaa Kytkintie 22-24:n vuokratontille jätteen lajittelulaitos.

Laitoksella aiotaan vastaanottaa, esikäsitellä ja varastoida rakennus- ja purkujätteitä, kaupan ja teollisuuden jätteitä, kiinteistöjen ylläpidosta tulevia jätteitä sekä erilliskerättyjä hyötymateriaaleja kuten paperia, pahvia, muovia, lasia ja metallia.

Jätettä on tarkoitus ajaa Kytkintielle enintään 58 000 tonnia vuodessa. Jätteet otetaan vastaan pääasiassa hallissa, jossa ne siirtokuormataan kontteihin, paalataan tai esikäsitellään murskaamalla. Käsittelyn jälkeen jätteet toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi.

Hakemuksen mukaan laitos toimii arkisin kello 6–22, lauantaisin 7–18 ja poikkeustapauksissa sunnuntaisin, jolloin ei kuitenkaan murskata puuta. Murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7–21 välillä.

Ympäristölupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toukokuussa ja julkistettu lausuntojen antamista varten syyskuussa. Avi on ilmoittanut hakemuksesta Helsingin kaupungille, joka on tiedottanut asiasta virallisella ilmoitustaulullaan 11.9.-11.10.2018, jossa asiakirjat ovat olleet esillä. Hakemus liitteineen löytyy myös avin verkkosivuilta.

Avi on antanut kaupungille 4.11.2018 asti lisäaikaa lausua asiassa. Viime viikon maanantaina lupahakemusta käsitellyt kaupunginhallitus tukeutuu kaupungin ympäristöpalveluilta saamaansa lausuntoon lisäyksellä, että hakemuksessa esitetty toiminta on Tattarisuon kaavan mukaista.

Aville lähtee Helsingiltä lupaa puoltava lausunto muutamin reunaehdoin. Rakennettavalle alueelle tulee tehdä vakavuustarkastelu ennen maa-aineksen, purkubetonin ja tiilijätteen läjitystä. Lisäksi tulee varmistua, ettei lajittelukeskuksen toiminnasta aiheudu haittaa ympäröivälle toiminnoille.

Vakavuuslaskennan perusteella tulee määrittää alueet, joille läjitettäviä maa-aineksia, purkubetonia ja tiilijätettä voidaan turvallisesti sijoittaa, lisäksi tulee määrittää turvalliset kasakorkeudet. Tämän perusteella määräytyy jätekasojen sallittu enimmäiskoko, jota ei tule ylittää.
Kytkintie sijaitsee pehmeikköalueella, jossa savikerros on ohuehkon täyttökerroksen alapuolella noin 10–14 metriä. Lähikadut ja pihat lepäävät saven varassa, samoin osa Kytkintien rakennuksista.

Vireillä myös L&T:n ja Helenin hankkeet

Tattarisuon alueelle on aiemmin tänä vuonna haettu avilta ympäristölupaa Rattitien alkuun tulevalle Lassila & Tikanoja Oyj:n siirtokuormausasemalle, jossa vastaanotetaan vuosittain yhteensä 12 000 tonnia elintarvikejätteitä. Asemalla on kerralla varastoituna yhteensä enintään 84 tonnia jätettä. Jätteet ovat pääosin peräisin Etelä-Suomen alueella toimivilta kauppa- ja tukkuliikkeiltä.

L&T:n lupahakemuksesta tiedotettiin Helsingin kaupungin ilmoitustaululla ja kaupunkiympäristön verkkosivuilla sekä kirjeellä naapureille ja yrittäjä- ja asukasyhdistyksille helmi-maaliskuussa. Avi sai hakemuksesta 22 muistutusta, joihin L&T on vastannut. L&T:n mukaan toiminta ei aiheuta merkittävää hajuhaittaa, teurasjätettä ei rahdata ja asukkaiden pelkäämää jyrsijäongelmaa ei kannellisiin kuormalavoihin tule.

Kytkintien päähän tai vaihtoehtoisesti Tattarisuon toiseen päähän kaavaillaan myös paljon julkisuudessa ollutta Helenin biolämpölaitosta, josta on parhaillaan tekeillä ympäristövaikutusten arviointi. Lämpölaitoksen tontille on ajateltu varastoida arkisin 40 rekka-auton päivätahdilla haketta, kuorta ja purua niin, että se riittää noin kolmeksi päiväksi. Vuorokauden tarve on noin 4 000 kuutiota.

Pirjo Pihlajamaa