Helsinki riitautti Akkutielle aikovan kierrätysyhtiön ympäristöluvan

Tattarisuota
Jättisakot Heikinlaaksossa saanut yritys on löytänyt uuden tontin Tattarisuolta. Helsinki yrittää saada ympäristölupaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudessa. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Helsinki ja Uudenmaan Ely-keskus ovat valittaneet hallinto-oikeuteen päätöksestä, jossa DP Recycling Oy:lle on myönnetty ympäristölupa harjoittaa massiivista jätteenkäsittelytoimintaa Akkutie 2:ssa Tattarisuolla.

Kierrätysalalla toimiva DP Recycling Oy on saanut ympäristöluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta maaliskuussa, mutta valitusten takia päätös ei ole vielä lainvoimainen. Riitaa ratkoo nyt Vaasan hallinto-oikeus.

Helsinki vaatii kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaoksen suulla päätöstä kumottavaksi ja palautettavaksi uudelleen valmisteluun muun muassa siksi, ettei toiminnan harjoittaja ole selvittänyt, kuinka ympäristöluvassa hyväksytyt jätemäärät pystytään toimipaikassa käsittelemään, varastoimaan ja lastaamaan.

Akkutiellä harjoitettaisiin metallin, muovin, renkaiden, kuivattujen romuautojen, sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen, paristojen sekä katalysaattoreiden keräystä yli 16 000 tonnin vuositahdilla.

Varastoina toimisivat pihan kontit, suursäkit ja muovi- tai metallisäiliöt sekä taivasalla olevat kasat. Jäte tulisi yrityksiltä ja yksityisiltä 30-40 autolastin päivävauhdilla. Lisää liikennettä toisi raskas kalusto, jonka ajomääriä ei ole edes arvioitu.

Helsinki katsoo, että Tattarisuon teollisuusalueelle suunnitellusta toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, yleisen viihtyvyyden vähentymistä ja terveyshaittaa.

Kaupungin intresseissä on tehdä Akkutien tontin vierestä menevästä Tattarisuontiestä yksi Malmin lentokenttäalueen pääraiteista, eikä kaupunki katso hyvällä ajatusta, että tielle näkyy yli kaksimetrisen aidan korkuisia jätekasoja.

Alueen muilta jätteenkäsittelylaitoksilta on ympäristölupamääräyksissä vaadittu, että varastokasat eivät saa näkyä aidan yli. Helsinki vaatii samaa määräystä myös nyt. Samoin kaupunki vaatii määräyksiä asbestin osalta.

Akkutien tontin omistaa Helsingin kaupunki. Se on vuokrannut paikan Kristol Oy:lle. Määräaikainen sopimus päättyy 31.12.2034. Sopimus ei kiellä edelleenvuokrausta.

Aviin on lupaprosessin aikana vedonnut myös pormestari Jan Vapaavuori, joka on lähettänyt pitkän litanian vaatimuksia, joita yhtiön on noudatettava.

Heikinlaaksossa toimiva DP Recycling on aiheuttanut Helsingille harmia jo aiemmin. Huhtikuussa 2018 Helsinki langetti yritykselle 100 000 euron uhkasakon luvanvastaisesta kierrätystoiminnasta Sienitiellä, jossa yritys kielloista huolimatta oli jatkanut laajamittaista kierrätystoimintaa. Yhtiö haki lopulta kasvaneelle toiminnalleen ympäristölupaa, mutta avi ei myöntänyt sitä Sienitien tontin sopimattomuuden vuoksi.

Kaupungin kanta Akkutien osalta on, että liian suurista jätemääristä seuraa väistämättä luvatonta ja valvonnan kannalta hallitsematonta varastointia laitoksen ulkopuolella. Perustelujensa pontimeksi Helsinki on tilannut Ramboll Oy:ltä jopa konsulttiselvityksen ”Varastoitavien jätemäärien tilantarpeen arviointi”.

DP Recyclingin bisnes on ollut kannattavaa. Vuonna 2018 se teki 356 000 euron voiton yli neljän miljoonan euron liikevaihdolla.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPäihdeasuntohanke etenee Siltamäessä
Seuraava artikkeliKeitaita