Malmin lentokentältä suojellaan kolme rakennusta, suihkulähde ja lipputangot

Todennäköisesti paalujen varaan tehty lentoasemarakennus valmistui vuonna 1937. Se saa vahvimman suojelumerkinnän sr-1. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Martti Välikangas, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl. Rakennuksen alla on savea noin 6-10 metriä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin lentokentän vierestä on valittu kolme rakennusta suojeltavaksi. Suojelua koskeva asemakaavan muutosehdotus poiki yhden äänestyksen kaupunkiympäristölautakunnassa viime viikon tiistaina.

Äänestyksessä lentoasemarakennusta, lentokonehallia eli hangaaria ja autotallia koskeva asemakaavan muutosehdotus jäi voimaan ilman muutoksia äänin 9-4.

Jäsen Atte Kaleva (kok.) yritti saada Nuutti Hyttisen (ps.) kannattamana läpi vastaehdotuksen, että ”hyväksytty asemakaavan muutos ei saa vaikuttaa haitallisesti alueella jatkuvan lentotoiminnan edellytyksiin”.

Tätä kannattivat myös Sirpa Asko-Seljavaara sekä Laura Rissanen kokoomuksesta.

Kokoukseen tuotu kaupunkisuunnittelijoiden esitys voitti enemmistöäänin. Sen puolella olivat Eveliina Heinäluoma (sd.), Kaisa Hernberg (vihr.), Jape Lovén (sd.), Silvia Modig (vas.), Tuomas Rantanen (vihr.), Risto Rautava (kok.), Anni Sinnemäki (vihr.), Osmo Soininvaara (vihr.) ja Mika Välipirtti (vas.).

Jos kaavaehdotuksesta ei tule valituksia, etenee se kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi.

Rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina ja osoitetaan toimitilakäyttöön. Kaupunki tavoittelee niille mahdollisimman monipuolista käyttöä, joka voi olla julkista palvelua, liike-, toimisto-, opetus-, varasto- ja näyttely-, kokoontumis-, kahvila- ja ravintolatilaa sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevaa tilaa.

Ulkona oleva pieni suihkulähde suojellaan myös. Niin tehdään myös pihan lipputankorivistölle. Eteläreunan puurivistä pitää huolehtia. Lounaisalueen pieni viheralue, joka on osa laajempaa kalliometsää, säilyy nykyisellään. Lentoaseman aukiosta tulee katuaukio, jossa voi parkkeerata. Nimistötoimikunta on antanut sisääntuloaukiolle nimen Malmin lentoaseman aukio – Malms flygplats tor.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön RKY-merkintä ja sen kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Kaava on uuden yleiskaavan mukainen. Yleiskaavaa ei ole vielä vahvistettu. Se odottaa hallinto-oikeuden päätöksiä kaavavalituksista.

Kaavaehdotuksessa luvataan, että asemakaavoituksen edetessä asukkaille tullaan järjestämään useita asukasiltoja, joissa annetaan tilaa mielipiteille.

Pirjo Pihlajamaa