Yrittänyttä ei laiteta

Helsingin kaupunginkirjaston Kysy.fi –palvelusta kerrotaan, että otsikon vanha sananlasku olisi nykypäivälle käännettynä: Yrittänyttä ei moitita, aina kannattaa yrittää.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön  julkistamasta Pk-yritysbarometrista käy ilmi, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on myönteiset odotukset tulevasta ja lähes puolet helsinkiläisistä pk-yrityksistä ennakoi suhdannenäkymien paranevan. Nyt siis kannattaa yrittää. Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kertoo, että Helsingin suhdanne-näkymiä kuvaava saldoluku on nyt +39, kun se keväällä oli +23. Barometrin antaman myönteisen kuvan vuoksi kyselin muutamilta pienyrittäjiltä, millainen näkemys heillä on omista kasvumahdollisuuksistaan. Etenkään yksinyrittäjät eivät kokeneet vielä mahdolliseksi palkata työntekijää laajentaakseen toimintaansa, palkatun avun ottaminen koettiin liian suureksi riskiksi ja rekrytointi raskaaksi prosessiksi. Siksi moni jatkaa mieluummin ylipitkien työpäivien tekemistä.

Jos yrityksellä oli jo yksi tai kaksi palkattua työntekijää, tuntui kynnys laajentamiseen ja lisätyövoiman palkkaamiseen olevan matalampi. Varsin moni kuitenkin jättää käyttämättä avointa hakua. Mieluummin etsitään lisätyövoimaa tuttujen kautta tai palkataan henkilö, joka hakee töitä oma-aloitteisesti, tietämättä yrityksen tarpeesta palkata lisätyövoimaa. Näitä oma-aloitteisesti töitä kyseleviä löytyy etenkin nuorten joukosta. On hienoa, että huoli omasta tulevaisuudesta ja työllistymisestä saavat aktivoitumaan. Sellaisen hakijan palkkaisi mielellään, koska tietäisi motivaation menestyä olevan kohdallaan.

Kouluissa on ilahduttavassa määrin tarjolla erilaista yrittäjyyteen liittyvää kurssitusta ja tekemistä. Esimerkiksi viime viikon lehdessämme Maatullin oppilaat kertoivat omista kokemuksistaan ravintolapäivän yrittäjinä. Uusi opetussuunnitelma todennäköisesti antaa vielä enemmän mahdollisuuksia erilaiseen oppimiseen, myös yrittämisen kautta. Samalla tavalla kuin ammatinvalinnassa olisi tärkeää päästä perehtymään eri ammatteihin ennen opiskelupäätöksen tekemistä, olisi myös yrittäjyyteen saatava käytännön esimakua rohkaisua antamaan.

Päätoimittaja Teija Loponen

Edellinen artikkeliJussi Saksan Muistot soivat Malmitalolla
Seuraava artikkeliMoottorit jylisivät kiusaamista vastaan