Lentokentän ympäristöhistoria selvitetään

lentokenttä
Virasto haluaa selvityksestä dokumentin ”historiallisessa poikkileikkaustilanteessa”, jossa alueen lentotoiminta loppuu ja maankäyttö muuttuu radikaalisti. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto aikoo teettää Malmin lentokentästä ympäristöhistoriallisesta selvityksen konsulttitoimistolla. Selvityksen tekijäksi on tulossa Arkkitehtitoimisto Freese Oy.

Virasto pyysi tarjousta myös arkkitehtitoimisto Hanna Lyytiseltä, Schulmanilta ja Okulukselta, mutta ne eivät vastanneet pyyntöön.
Konsulttiyhtiölle on annettu ohjeeksi laatia sähköisesti toimiva ympäristöhistoriallinen selvitys asemakaavan muutostyön ja lentokentän alueen tulevaisuuden kehittämisen pohjaksi.
Lentokentän rakentamiseen tähtäävässä kaavarungossa terminaalirakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla olevat rakennukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan.

Selvityksessä on oltava lentokenttäalueen kaikkien rakennusten inventointi niin, että lentoasemasta ja hangaarista tehty rakennushistoriaselvitys (RHS) on vähinään suppeaa tasoa.
Lisäksi on inventoitava kentän muut rakenteet ja ilmailuliikenteen historiasta kertovat arkeologiset jäänteet kuten kiitotiet, niiden päällysteet ja valaisimet. Kiinteät muinaisjäännökset inventoidaan erikseen.

Inventointien pohjalta odotetaan pienehköä ideasuunnitelmaa terminaalirakennuksen ja hangaarirakennuksen uusiokäytölle. Konsulttiyhtiön on suunniteltava molemmille rakennuksille vähintään yksi uusiokäyttö.

Selvityksen lopputuloksena esitetään lentokentän historian kannalta keskeiset säilytettävät rakennukset. Kiitotielinjauksia saatetaan hyödyntää maankäyttösuunnitelmassa, johon ne voivat tuoda historiallista kerroksellisuutta.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on koottu työhön ohjausryhmä, johon kuuluvat maisema-arkkitehti Jouni Heinänen, rakennussuojelusta vastaava arkkitehti Riitta Salastie, arkkitehdit Pia Kilpinen ja Crista Toivola sekä kaupunginmuseon edustaja Anne Mäkinen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto haluaa, että selvitys valmistuu 30.6.2016 mennessä.
Selvitys voi maksaa enintään 36 704 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliViikin nuorisotalo avaa ovensa
Seuraava artikkeliMalmin lentokentästä toiseksi eniten muistutuksia