Malmi –työryhmä esittää lentoasemalle lisäaikaa

Malmin lentoaseman tilannetta tutkinut työryhmä tuli siihen tulokseen, ettei kenttää tulisi lakkauttaa ennen uuden kentän valmistumista. Lentotoimintaa voitaisiin myös jatkaa lunastamalla maat valtiolle. KUVA TEIJA LOPONEN

-Toimialan ja yhteiskunnan edun kannalta työryhmä pitää olennaisena, että Malmin toimintoja tulee jatkaa, kunnes korvaava kenttä on löytynyt ja rakennettu, toteaa työryhmän puheenjohtaja Esa Korjula.


Liikenneministeri Paula Risikon 4.12.2014 toimeksiantama Malmi –työryhmä on luovuttanut raporttinsa liikenneministeriölle ja hallitusneuvottelijoille.
Työryhmä on käsitellyt Malmin lentoaseman tilannetta ja toimintoja tehtäväasettelua laajemmin.

Työryhmä pitää olennaisen tärkeänä, että Malmin toimintoja jatketaan, kunnes korvaava kenttä on löytynyt ja rakennettu. Malmilla oleville toiminnoille ei ole Rajavartiolaitosta lukuun ottamatta osoitettu paikkaa. Toimintaa on mahdollista jatkaa myös muun operaattorin kuin Finavian toimesta.

Työryhmän tehtävänanto oli selvittää Malmin lentotoiminnan jatkamisen edellytyksiä, mikäli Finavia lähtee kentältä. Työryhmä huomautti johtopäätelmissään, että lopullinen päätös Malmista on uuden hallituksen. Aiemmin tehdyt, Malmiin liittyvät maankäyttösopimukset ovat jo olennaisilta osin rauenneet. Malmi on työryhmän mukaan tärkeä osa valtakunnallista liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee sekä kotimaan että ulkomaanliikennettä.
Malmille on hakeutunut lentotoiminta, joka nopeusluokkansa tai muiden operatiivisten vaatimusten vuoksi on vaikea sovittaa Helsinki-Vantaalle.

Työryhmä korostaa, että epävarmuus ilmailutoimintojen sijoituksesta on saatava selvin päätöksin päättymään. Mikäli hallitus päättää Malmin jatkavan lentoasemana, koko kenttäalue voidaan työryhmän mukaan lunastaa valtiolle, esimerkiksi maanvaihdolla Helsingin kaupungin kanssa.

Jos Finavia luopuu Malmin lentoaseman operaattoritoiminnoista, voidaan toimilupa anta uudelle ylläpitäjälle. Suomessa toimii useita lentoasemia, joiden operaattorina toimii joku muu taho kuin Finavia.
Työryhmässä oli mukana edustajat kaupungilta, Finaviasta, Trafista, ja lisäksi työryhmään kutsuttiin kentän toimijoiden edustajia sekä ilmailualan asiantuntijoita. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen lentokapteeni, KTM Esa Korjulan.

Teija Loponen

Työryhmän koko raportti on luettavissa täältä

Edellinen artikkeliIloisia viestejä
Seuraava artikkeliHelsinki Fly In vie asukkaat kierroksille