Malmin lentokenttää esitetään osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa

Niitty
Lentokenttätoiminta on synnyttänyt Malmin lentokentän laajat niittyalueet ja niihin perustuvan monimotoisen ja erittäin uhanalaisen niittyekosysteemin. Kuva Ilkka Lyytikäinen

Eduskunnan lähetekeskustelussa oli viime tiistaina esillä lakialoite laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla. Lakialoitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kansanedustaja Eva Biaudet ja, sen on allekirjoittanut yhteensä 56 kansanedustajaa.

Esityksessä ehdotetulla lailla on tarkoitus muuttaa Sipoonkorven kansallispuiston rajausta. Uudelleenrajauksessa lähimmillään vain viiden kilometrin päässä sijaitsevaan kansallispuistoon liitettäisiin Malmin lentokentän alue, sen uhanalaiset niityt ja ympäristön metsäalueet sekä Longinojan valuma-alueet, joista muodostuu yhteensä 169 hehtaaria.

Lakialoite esittelee lentokentän alueen uhanalaisia eläinlajeja, joita ovat muun muassa erittäin uhanalainen viheryökkönen ja erityisesti suojeltu heinäkurppa sekä kaikki alueella tavattavat lepakkolajit. Näitä kaikkia esiintyy  alueella nimenomaan laajan niittyluontotyypin myötä.

-On mielenkiintoista nähdä, millaisen kannan lakialoitteeseen ottavat ne kansanedustajat ja puolueet, jotka ovat aiemmin ajaneet Malmin lentokentän ottamista kokonaan rakennuskäyttöön. Se kun tarkoittaisi käytännössä uhanalaisen niittyluontotyypin tuhoamista Malmin lentokentän alueella. Vain vähäisiä osia voitaisiin säästää, toteaa biologi ja hyönteistutkija Jaakko Kullberg.

-Lisäksi rakennustyö uhkaa aiheuttaa käsittämättömät yli 350.000 tonnin ylimääräiset hiilidioksidipäästöt.

Lakialoitteeseen liittyy myös esitys tukea sähköisen ilmailun kehittymistä Suomessa. Sama pienlentokonetoiminta, joka on niityt synnyttänyt ja niitä ylläpitänyt jo vuosikymmeniä, säästää parhaiten ja kustannustehokkaimmin uhanalaiset niittyalueet.

-Lakialoitteessa esitetään, että siirtymäajan jälkeen Malmin lentokentällä saa operoida vain sähkölentokoneilla tai uusiutuvilla ilmailupolttoaineilla toimivilla lentokoneilla. Hiljaisten sähkölentokoneiden ennakoidaan aloittavat matkustajankuljetusoperaatiot tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Aiempaa erittäin paljon hiljaisemmiksi suunnitellut sähköiset lentokoneet voisivat parhaiten hyödyntää lähellä asustuskeskuksia sijaitsevia lentopaikkoja, toteaa Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vasama.

Lakialoitteen takana on myös useissa maissa avustuslentotyötä tekevä MAF Suomi, joka tukee niittyjen suojelua Malmin lentokentällä ja kentän säilyttämistä sähköisille lentokoneille.

-MAF Suomi on yhdessä Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen kanssa järjestänyt kansainvälisen konferenssin Helsingissä liittyen ekologisen ja sähköisen lentämisen kehittymiseen jo kolmena vuonna peräkkäin, muistuttaa MAF Suomen toiminnanjohtaja Janne Ropponen.

Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto on ottanut kantaa 24.3.2021 Malmin lentokentän luontoarvojen suojelemiseksi.

-Toivottavasti kansanedustajat ymmärtävät säilyttää Malmin niityt ja pienlentokentän, jotta luonto ja ilmasto voittaisivat myös sähköisen ilmailun kehityksen myötä, esittää luontoharrastaja Ilkka Lyytikäinen.

Teija Loponen