Talvea kohden

Tulevana sunnuntaina on jälleen aika kääntää kellojen viisareita tunnilla taaksepäin, talviaikaan. Aamuista tulee siis pimeämpiä. Kellonajan siirtelystä oli tarkoitus luopua tänä vuonna, mutta asian käsittely jäi koronapandemian vuoksi EU:n jäsenvaltioissa kesken. Euroopan komissio on ehdottanut, että kellonajan siirrosta luovuttaisiin kaikkialla Euroopan unionissa ja jäsenvaltiot päättäisivät kukin itse pysyvästä ajastaan. Koko idea pysyvästä ajasta on lähtenyt liikkeelle Suomesta, jossa kansalaisaloite asiasta tuli eduskunnan käsittelyyn keväällä 2017. Silloinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner lähetti EU:lle kirjeen, jossa kysyi millaisia aikeita komissiolla on nykyisen kesäaikajärjestelyn suhteen.

EU-ministerivaliokunta linjasi sitten tammikuussa 2018, että Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Komission alkuperäisenä tavoitteena oli, että kellonajan siirrosta olisi luovuttu jo vuonna 2019, mutta aikataulu ei toteutunut. Uusi takaraja asetettiin Euroopan parlamentissa komission direktiiviehdotuksen käsittelyssä maaliskuussa 2019, kun parlamentti äänesti kellonajan siirron lopettamisen puolesta. Parlamentin mietinnössä esitettiin, että jäsenvaltiot siirtäisivät kelloja viimeisen kerran vuonna 2021.

Koronatilanteen vuoksi asia on yhä avoinna ja useat maat ovat toivoneet lisäselvityksiä asiassa. Valtioneuvoston mukaan vain muutamalla EU-maalla oli jo valmis kanta kellojen siirtelystä luopumiseen. Suomellakaan ei ole virallista lopullista kantaa pysyvään aikaan. Talviaika on vahvoilla, mutta sitä vahvempi on halu olla jatkossa samassa aikavyöhykkeessä muiden Euroopan maiden kanssa. Vaikka kesä- ja talviaika jakavat vahvasti mielipiteitä, olisi suurin osa ihmisistä tyytyväisiä kumpaan vain, kunhan ajan siirtely loppuisi. Tähän tulokseen tulivat myös lehtemme lukijat, kun asiaa käsiteltiin muutama vuosi sitten. Ehkäpä tuokin aika vielä koittaa. Nyt kuitenkin kellonaikaa on vielä siirrettävä.

Päätoimittaja Teija Loponen