Jalankulkijoille tilaa, pyöräilijät ajoradalle

Pyörätiemerkki
Monilla pienten nopeuksien kaduilla pyöräilijät siirretään ajoradalle loppusyksystä alkaen. Kuva Teija Loponen

Helsingin kaupunki raivaa jalankulkijoille enemmän tilaa. Useilla esikaupunkialueilla pyöräilijöiden yhdistetyistä väylistä luovutaan. Muutos koskee kokonaisuudessaan noin 150 katua tai katuosuutta.  Näistä noin viidennes  sijaitsee Koillis-Helsingissä.

Hiljaisten tonttikatujen yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä muutetaan vain jalkakäytäviksi. Pyöräily siirtyy näillä osuuksilla ajoradalle. Kaupungilta todetaan, että muutos vastaa pyöräliikenteen suunnittelun nykyperiaatteita ja parantaa sekä jalankulun että pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

Helsingin katuverkolta kartoitettiin osuudet, joilla ei nykyisten suunnitteluperiaatteiden nojalla olisi tarvetta erotella pyöräliikennettä muusta ajoneuvoliikenteestä. Muutos koskee pääasiassa katuja, joiden nopeusrajoitus on valtaosin 30 kilometriä tunnissa ja moottoriajoneuvojen määrä vaihtelee pääosin muutamasta sadasta reiluun 2000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Osalla nuo kriteerit täyttävistä katuosuuksista pyöräliikenteen järjestelyt jäävät kuitenkin ennalleen esimerkiksi tulevien liikenne-ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden, pyöräliikenteen tavoiteverkon tai kadun rakenteellisten ominaisuuksien takia. Niille asennetaan uuden tieliikennelain mukaiset kaksisuuntainen pyörätie –lisäkilvet.

Muutos astuu voimaan loppusyksystä alkaen.

Helsingissä on vanhastaan ollut tapana pyöräteiden toteuttaminen myös rauhallisille kaduille, vaikka pyöräliikenteen osoittaminen ajoradalle olisi ollut monella tapaa perusteltua. Nykyisin polkupyörää pidetään aiempaa selkeämmin ajoneuvona, jonka paikka etenkin hitaassa kaupunkiliikenteessä on ensi sijassa ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen tapaan.

Erillisen kadun varren pyöräliikenteen järjestelyn tarpeen määrittää lähinnä autoliikenteen vilkkaus.

-Matala nopeusrajoitus ja sitä tukeva kadun ulkoasu hillitsevät ajonopeuksia, mikä tukee turvallista ja sujuvaa pyöräilyä ajoradalla. Ja pyöräliikenteen ja muun ajoneuvoliikenteen tarpeiden yhteensovittaminen viestii tienkäyttäjille rauhallisesta liikkumisesta, kertoo johtava liikenneasiantuntija Jouni Korhonen Helsingin kaupungilta.

Uudet liikennemerkit asennetaan Östersundomia lukuun ottamatta loppusyksyn ja tulevan talven aikana.

Teija Loponen

Näillä Koillisen kaduilla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muuttuu jalkakäytäväksi:

 • Aamuruskontie
 • Agronominkatu
 • Askartie
 • Biologinkatu
 • Fallkullantie
 • Halmetie
 • Härkävaljakontie
 • Joutsentie
 • Kanslerinkaari
 • Karviaistie
 • Katariina Saksilaisen katu
 • Kuhankeittäjäntie
 • Kytöpolku
 • Käsityöläisentie
 • Kääpätie
 • Liuskekuja
 • Liusketie
 • Maakaari
 • Malmin Kalmistontie
 • Metsänhoitajankatu
 • Notkokuja
 • Olkilyhteentie
 • Ormusmäentie
 • Palovartijantie
 • Pasteurinkatu
 • Pihatie
 • Puistolantanhua
 • Rintamasotilaantie
 • Rälssintie
 • Sateenkaarentie
 • Savelantie
 • Soidintie
 • Sointutie
 • Säterintie
 • Traktoritie
 • Turkhaudantie
 • Uudenpellonkuja
 • Uudenpellonpolku
 • Viikinportti
 • Viljatie
 • Von Daehnin katu
 • Vouti Björnramin kuja
 • Örskinkuja
Edellinen artikkeliTalvea kohden
Seuraava artikkeliOmaStadi äänestys päättyy huomenna