Uudenlainen senioritalo Pihlajistoon

senioritalo
Pihlajistoon on valmistumassa uudenlainen senioritalo. Kuva Teija Loponen

Pihlajistossa on elokuussa avautumassa eläkeläisille suunnattu vuokratalo Pihlajiston Sointu. Uudenlaisessa senioritalossa on yhteisiä tiloja ja toimintaa sekä palveluja.

Pihlajiston Soinnun asunnot ovat kaikkia esteettömiä ja pihalta löytyy kuntoiluvälineitä ja grillauspaikka. Taloyhtiön sauna ja pyykkitupa ovat nekin asukkaiden käytössä veloituksetta. Talon alakerrassa on yhteisöllinen tila, jossa Kotihoito Päiväkummun palveluavustaja tulee ohjaamaan muun muassa yhteisöllistä toimintaa.

Yksinäisyys on ikäihmisten keskuudessa yleistä. Jotta Pihlajiston Soinnun asukkaat voisivat hyvin ja talo huokuisi elämää, päätettiin heti kohteen suunnittelun alkuvaiheessa asukkaiden yhteisten hetkien ja toiminnan järjestämisestä.

-Yhteisöllisyyden ja toimivuuden rakentajaksi Sointuun on nimetty palveluavustaja, joka on viikoittain läsnä kolme tuntia. Sen lisäksi, että hän huolehtii joistakin hallinnollisista asioista, palveluavustaja myös vetää toiminnallisen ryhmän, joka voi olla jumppahetki, musiikkituokio, käsitöiden tekoa tai kahvittelua. Näiden toiminnallisten hetkien sisältö suunnitellaan talon asukkaiden toiveiden mukaan, kertoo Hoitokoti Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas.

Palveluavustaja myös neuvoo ja ohjaa asukkaita palveluiden suhteen, ravitsemusasioissa, terveysasioissa ja hän voi myös mitata vaikkapa verenpaineen.

-Asukkaat tavoittavat tarvittaessa henkilökuntamme myös näiden kolmen tunnin ulkopuolella soittamalla, valaisee Kangas.
Yhteisöllisyyden lisäksi moni ikääntynyt kaipaa tukea kodin siivouksessa. Asunnon vuokraan sisältyy asuntojen siivous kerran kuussa ja vuosittaiset ikkunanpesut. Asukkaat voivat halutessaan hankkia lisäsiivousta tai siivota itse. Asuntojen siistimisen lisäksi Päiväkummun henkilökunta pitää yhteiset pitää siisteinä ja järjestyksessä.
-Vuokraan sisällytetyt palvelut rajattiin napakasti, jotta niiden kustannus pysyisi kohtuullisena. Enemmän apua ja palveluja kaipaavat asukkaat voivat hankkia haluamiaan lisäpalveluja, opastaa Kangas.
Vuokratalo on tarkoitettu sekä eläkeläisille, että eläkeikää lähestyville.

Teija Loponen

Ikääntyneiden asumisoloja kehitetään

  • Ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita.
  • Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.
  • Suomen kansallinen tavoite on, että iäkkäät voivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.
  • Asunnoista esteettömiä on tällä hetkellä vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa.
  • Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.