Viikki-Seura hakee kopterikenttälupaan oikaisua

Kivikon kopterikenttä
Kivikon maisemiin lähelle Sortti-asemaa on myönnetty rakennuslupa helikopterihallille. Viikki-Seura vastustaa lupaa, koska se on asemakaavan vastainen. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Viikki-Seura on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kivikkoon myönnetystä helikopterikentän rakennusluvasta. Viikki-Seura painottaa kesäkuussa Helsingin kaupungille jättämässään oikaisuvaatimuksessa, että yksityisen helikopterikentän rakentaminen Kivikonlaita 17:ssä olevalle tontille on asemakaavan vastaista.

– Viikki-Seura vastustaa vireillä olevaa helikopterikenttää ja tehty rakennuslupapäätös on syytä kumota. Asia on ratkaistava asemakaavamuutoksen yhteydessä, vaatii Viikki-Seura puheenjohtajansa Riitta Korhosen allekirjoittamassa oikaisuvaatimuksessa.

Nykyisessä asemakaavassa noin 1,7 hehtaarin kokoinen tontti on varattu pelastuslaitoksen yleishyödylliseen pelastuskopteritoimintaan. Viikki-Seura kritisoi sitä, että nyt tontti ollaankin antamassa puhtaasti kaupallisen toimijan käyttöön.

Helsingin rakennusvalvontapalvelujen rakennusvalvonnan arkkitehti Hannu Havas on myöntänyt helikopterikentälle rakennusluvan toukokuussa. Lupa sallii yksikerroksisen helikopterihallin rakentamisen.

Lentotoiminnan aloittaminen edellyttää Aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa. Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että ympäristölupahakemus otetaan käsittelyyn vasta rakennuslupapäätöksen jälkeen.

Rakennuslupaa on hakenut Heliport Helsinki Oy. Lupapaperien mukaan suunnitteilla ei olekaan aiemmin tapetilla ollut matkustajaliikennöinti, vaan yhtiön kymmenen helikopteria tekevät työkeikkoja, jotka kestävät muutamasta päivästä kuukausiin. Työtehtävät sisältävät sähkölaitosten vianetsintää ja korjausta, palontorjuntaa sekä muun muassa valokuvausta. Lupahakemuksen mukaan kentältä ei tässä vaiheessa operoida matkustajaliikennettä, myöhemmin voi mahdollisesti olla satunnaisia matkustajakuljetuksia.

Kivikon kentän lentomäärä tilapäiskäytössä tulee olemaan alle 365 lentoa vuodessa. Lentoajat asettuvat kello 07.00-22.00 välille. Lentoja (lento = nousu ja lasku) Kivikkoon tulee olemaan vähemmän kuin keskimäärin yksi lento vuorokaudessa.

– Vaikuttaa siltä, että väliaikaisen helikopterien varastohallin ja kentän kiirehtimisen tarkoituksena on saada Kivikkoon jalansijaa isommalle helikopterikentälle ja sen matkustajaterminaalille, joiden suunnitteluvaraus päättyy vuoden 2021 lopussa. Mitään kiirettä väliaikaisten tilojen rakentamisella ei ole, koska kyseiset helikopterit ilmeisesti on jo siirretty pois Helsingistä ja lupahakemuksen mukaan ne myöskin operoivat lähinnä maakunnassa, lausutaan Viikki-Seuran oikaisuvaatimuksessa.

Naapuritontin omistaja FHL Invest Oy sekä sen vuokralainen Laserle Oy vastustavat rakennusluvan myöntämistä sillä perusteella, että yksityisyrityksen helikopteritoiminta poikkeaa olennaisesti asemakaavan mahdollistamasta pelastusaseman helikopteritoiminnasta. Toimistotyöskentelystä tulee lentomeluhaittojen vuoksi mahdotonta.

Helikopteritoimijan mukaan tuleva lentotoiminta on samankaltaista pelastustoiminnan kanssa ja enimmäislentomäärät ovat samat.

Myös Helsingin kaupungin ympäristöseuranta- ja valvontayksikön päällikkö on ottanut rakennuslupaan kielteisen kannan, ja toivoo, että ensin tehtäisiin asemakaava ja vasta sitten myönnettäisiin rakennuslupa.

Viikki-Seura jätti yli vuosi sitten, 5.3.2020 muistutuksen tontille suunnitellun väliaikaisen helikopterikentän ympäristöIupahakemukseen, koska sen meluselvitys osoitti, että sallittu lentomelutaso ylittyisi Latokartanon asuinalueen pohjoisosassa ja Kivikon liikuntapuistossa.

– Hankkeen tavoitteena oleva suuri kaupallinen helikopterikenttä häiritsisi kohtuuttomasti laajoja asuin- ja virkistysalueita Kivikossa, Viikissä ja Myllypurossa sekä Vanhankaupunginlahden linnustonsuojelualuetta, huomauttaa Viikki-Seura edelleen.

Pirjo Pihlajamaa